Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Dispens från lokala trafikföreskrifter

Om du behöver trafikera, parkera eller stanna på platser där det enligt lokala trafikföreskrifter är förbjudet, kan du ansöka om dispens.

Du kan få tillåtelse att parkera längre tid än vad reglerna säger om du exempelvis ska flyttpacka en bil eller ska lasta/lossa frakt på gågator. Du ansöker om sådan dispens genom att fylla i en blankett och skicka den till Tekniska divisionen. Handläggningstiden är cirka två veckor.

Läs här för mer information om gällande parkeringsregler i Nyköpings tätort.

Breda transporter

Breda transporter som ska köra inom Nyköpings kommun ansöker om dispens från de lokala trafikföreskrifterna hos Tekniska divisionen. Breda och tunga transporter som passerar angränsande kommuner ska skicka en ansökan om undantag från trafikföreskrifterna till Trafikverket.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-13
Sidansvarig: Robert Karlsson