Lokala trafikföreskrifter

Trafikförordningen (SFS 1998:1276) anger de generella trafikreglerna som gäller i hela landet. Utöver de reglerna kan kommunen, Länsstyrelsen och Trafikverket själva besluta om lokala trafikföreskrifter.

På de vägar där Nyköpings kommun är väghållare beslutar kommunen om lokala trafikföreskrifter. De reglerna gäller oftast inom ett begränsat område eller på en särskild plats.

Transportstyrelsens Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter (RDT) kan du söka efter de lokala trafikföreskrifter som gäller i Nyköpings kommun.

Du kan ansöka om dispens från lokala trafikföreskrifter för att parkera, stanna eller trafikera en gata där det enligt föreskrifterna är förbjudet.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-13
Sidansvarig: Edgars Gotlands