Trafik

På de här sidorna kan du läsa om hur vi i kommunen arbetar med att utveckla trafiknätet och förbättra tillgängligheten och säkerheten för alla som rör sig i trafiken. 

I Nyköping sker trafikplanering utifrån fyrstegsprincipen. Istället för att göra större ingrepp i infrastukturen så arbetar vi främst med beteendeförändringar, effektivisering av befintlig transportinfrastruktur och enklare ombyggnationer. På så sätt kan kostnaderna hållas nere, samtidigt som både miljön och resenärerna blir vinnare.

Prioritering av trafikslagen sker enligt följande: gångtrafik prioriteras före cykel-, kollektiv- och biltrafik i fallande ordning. Prioriteringen förklaras genom att gång är människans mest naturliga färdsätt. Gång ger upphov till möten, bättre hälsa och kräver små ytor och lite energi samt är dessutom en förutsättning för en levande stad. Prioriteringen är även viktig utifrån jämlikhetsperspektivet. De följande färdsätten kräver generellt större ytor, energibehov och investeringar.

LÄNK Läs gärna mer i Transportstrategin för Nyköpings tätort och Skavsta. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-28
Sidansvarig: Edgars Gotlands