Nyttoparkering

Tillstånd för nyttoparkering ger dig som parkerar i tjänsten möjlighet att kunna utnyttja kommunala parkeringar vid tjänsteärenden och tillfälliga arbetsplatser inom Nyköpings kommun.

Nyttoparkeringstillståndet är till för dig som använder bilen i yrket och har extra stort behov av att:

 • Komma nära ditt mål med serviceutrustad bil.
 • Utföra ett stort antal godstransporter med tidskrävande i- och urlastning.
 • Komma nära ditt mål i ditt arbete inom vårdsektorn, hemsjukvården eller hemtjänsten.

Du får inte tillstånd för:

 • Transport av dig eller någon annan.
 • Kundbesök.
 • Parkering vid egen arbetsplats.
 • Snabba leveranser tex paketbud eller pizzaleveranser.
 • Tunga lastbilar eller bussar.

Följande gäller för tillståndet:

 • Nyttotillståndet ger tillåtelse att parkera på kommunens allmänna, avgiftsfria och avgiftsbelagda parkeringsplatser helgfri måndag-lördag klockan 06-18.
 • Med ett nyttotillstånd får du parkera i högst tre timmar i sträck, vid varje parkeringstillfälle. Tiden gäller även på p-platser med kortare tid angiven.
 • Undantag från tidsbegränsningen kan göras för sjuk- och hälsovården. Då kan parkering beviljas för alla dagar kl. 00-24. 
 • Nyttotillståndet ska i original placeras så att det är lätt att läsa i sin helhet genom fordonets vindruta.
 • Tillståndet får användas av olika fordon i samma företag, ett fordon åt gången, men får inte överlåtas till andra företag eller privatpersoner.  
 • Tillståndet innebär inte att parkeringsplats garanteras eller reserveras.
 • Om tillståndet missbrukas kan det komma att återkallas.
 • Stulet eller borttappat tillstånd ersätts inte.

Tillståndet gäller inte där det är:

 • Förbjudet att stanna eller parkera.
 • Gångfartsområde eller gågata.
 • Gång och cykelväg.
 • Huvudled.
 • Vändplats
 • Handikapplats
 • Lastplats
 • Taxiplats
 • Busshållplats

Tillståndet som utfärdas av Tekniska divisionen kostar 3500 kronor inklusive moms per kalenderår.

Du ansöker om nyttoparkeringstillstånd genom våra e-tjänster eller genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett.

Handläggningstiden för ansökan är tre veckor från dess att en komplett ansökan inkommit.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-13
Sidansvarig: Johan Ahlezon