Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Dagparkeringstillstånd

I Nyköping centrum kan du ansöka om ett dagparkeringstillstånd för parkering i parkeringsgaraget Yrkesskolan på Brunnsgatan 58.

Tillståndet tillsammans med giltig vecko- eller månadsbiljett berättigar parkering på anvisade platser i parkeringsgaraget under garagets öppettider.

Ansökan om dagparkeringstillstånd skickas till Nyköpings kommun, Tekniska divisionen. Här hittar du blanketten.

Dagparkeringstillståndet är kostnadsfritt och knyts till ett specifikt fordons registreringsnummer. Tillståndet är personligt och får inte överlåtas.                        

Parkeringsbiljett för dagparkering köps i någon av garagets två parkeringsautomater och ska tillsammans med parkeringstillståndet vara placerade i vindrutans vänstra främre del så att framsidorna är väl synliga för kontroll utifrån. 

Parkeringsplats kan inte reserveras i parkeringsgaraget utan parkering sker alltid i mån av plats. Tillfälliga inskränkningar av parkering kan ske, t ex. i samband med rengöring av parkeringsgaraget.

Utfärdat dagtillstånd är giltigt i tre år och därefter krävs en ny ansökan för att förnya tillståndet.

Öppettider

Vardagar 6.45-20.00
Dag före helgdag 6.45-17.00
Söndag och helgdag   10.00-17.00

Övriga tider är garaget stängt för in- och utfart men det finns möjlighet till nattparkering. 

Parkeringsavgifter

12 kr/timme 6.45-20.00, maximalt 100 kr/dag. 

Veckobiljett: 180 kr/vecka.

Månadsbiljett: 600 kr/månad.

Nattparkering: 40 kr/natt.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-13
Sidansvarig: Johan Ahlezon