Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Boendeparkering

Du som bor i centrala Nyköping kan ansöka om boendeparkeringstillstånd för att få parkera på anvisade boendeparkeringsplatser inom ett av fyra parkeringsområden i upp till sju dygn i följd. 

Parkeringstillståndet är kostnadsfritt men ska kombineras med giltig boendebiljett som kan köpas i parkeringsautomat. Kostnaden för boendebiljetten är för närvarande 300 kronor per månad.

Giltigt tillstånd tillsammans med giltig boendebiljett ska placeras i vindrutans främre vänstra del, väl synligt för kontroll utifrån.

Du kan ansöka om boendeparkeringstillstånd genom våra e-tjänster eller genom att skicka in en blankett.

Kriterier för boendeparkeringstillstånd

 • Att du är folkbokförd i det område där du ansöker om boendeparkering.
   
 • Att du står som registrerad ägare till det fordon som ansökan avser.
 • Om du har tjänstebil/förmånsbil måste ansökan kompletteras med ett intyg från arbetsgivaren som anger att du är anställd på företaget och har rätt att nyttja bilen privat.
 • Om du tillfälligt arbetar eller studerar i Nyköping måste ansökan kompletteras med ett intyg från arbete/skola samt en kopia på hyresavtal för din bostad.
 • Om du lånar eller hyr en bil under minst 30 dagar sammanhängande, måste ansökan kompletteras med ett intyg som styrker detta. Intyget ska fyllas i och undertecknas av bilägaren. Använd blanketten: Intyg om utlåning av bilDu kan endast få ett tillstånd för lånebil/hyrbil per kalenderår för en begränsad period på maximalt 90 dagar.

Boendeparkeringstillstånd utfärdas endast för följande fordonstyper

 • Moped klass I & II samt Motorcykel 
 • Personbil ombyggd till traktor (A-traktor) med begränsad hastighet av höst 30km/h 
 • Personbil klass 1 
 • Lätt lastbil
 • Lätt buss

Här hittar du fordonsdefinitionerna i Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

När och hur får du parkera

 • Boendeparkeringen är uppdelad i områdena Centrum Nordväst (C NV), Centrum Sydväst (C SV), Centrum Öst (C Ö) och Väst (V).
 • Boendeparkeringstillståndet ger möjlighet att parkera upp till 7 dygn i följd med betald parkeringsavgift för boendeparkering.
 • Inom respektive område får endast parkeringsplatser avsedda för boendeparkering användas. Dessa är uppmärkta med vägmärke ”Boende”. Parkeringsplats på boendeparkering kan inte garanteras eller reserveras.
 • Vissa gator har parkeringsförbud på onsdagar. Det är då tillåtet att parkera på andra sidan av gatan. Se skyltning på platsen.
 • Innehavare av komplett parkeringsbevis för boendeparkering är skyldig att ha viss uppsikt över sitt fordon och ta reda på tillfälliga begränsningar inom det angivna parkeringsområdet, exempelvis rörande renhållningsarbete och snöröjning.

Övrig information

 • Överträdelse av reglerna kan medföra parkeringsböter.
 • Utfärdat tillstånd kan återkallas om det missbrukas.
 • Sökande ansvarar själv för att ansöka om förnyat boendeparkeringstillstånd
 • Om du vill upphöra med boendeparkering ska tillståndet lämnas tillbaka till Tekniska Divisionen.

Boendeparkeringstillstånd kan utfärdas för ett av följande parkeringsområden

Centrum Nordväst

 • Tingshusplatsen 1-9
 • Magasinsgatan mellan Järnvägsgatan och Borgaregatan
 • Magasinsgatan mellan Södra Bangårdsgatan och Borgaregatan
 • Borgaregatan mellan Magasinsgatan och Centralstationen
 • Borgaregatan mellan Fruängsgatan och Bagaregatan
 • Parkeringsplatsen i kv Sågaren, infart från V Trädgårdsgatan/Repslagaregatan
 • Fruängsgatan mellan Borgaregatan och Repslagaregatan
 • Bagaregatan mellan Borgaregatan och Repslagaregatan

Centrum Öst

 • S:t Annegatan mellan Östra Rundgatan och Tullportsgatan
 • Parkeringsplatsen i kv Anneberg, infart från Ö Kyrkogatan 46
 • Parkeringsplatsen i kv Tullporten, infart från Tullportsgatan
 • Parkeringsplatsen i kv Ståthållaren, infart från Tullportsgatan
 • Östra Kyrkogatan mellan Repslagaregatan och Annebergsgatan
 • Östra Promenaden
 • S:t Annegatan mellan Östra Rundgatan och Annebergsgatan
 • Forsgränd 17-19
 • Stackebergsgatan 16-18
 • Krokvägen
 • Östra Bergsgatan 8-10 och 14
 • Allhelgonavägen 2-16

Centrum Sydväst

 • Parkeringsplatsen vid Vipsgrillen, infart från Järnvägsgatan
 • Fruängsgatan mellan V Kvarngatan och Kungsgatan, Västra sidan
 • Västra Trädgårdsgatans östra sida, närmast Kungsgatan
 • Vallgatan, norr om Nyköpingshus
 • Brunnsgatan
 • Bagaregatan mellan Kungsgatan och Vattengränd
 • Brunnsgatan mellan Kungsgatan och Vattengränd 

Väst

 • Parkeringsplatsen i korsningen Ahlbergers väg/Krukmakaregatan

Parkeringsautomater där du kan lösa boendebiljett

 • Fruängsgatan 9
 • Fruängsgatan 56
 • Fruängsgatan 62
 • Bagaregatan 63 (Tingshusplatsen)
 • Borgaregatan 6
 • Västra Trädgårdsgatan 25
 • S:t Annegatan 13
 • S:t Annegatan/Forsgränd
 • Östra Kyrkogatan 46
 • Tullporten 8, Tullportsgatan 14
 • Ståthållaren, Tullportsgatan
 • Sågaren 9, Västra Trädgårdsgatan 50
 • Järnvägsgatan 1 (Vipsgrillsparkeringen, 2 automater)
 • Östra Promenaden 7
 • S:T Annegatan/Forsgränd
 • Västra Trädgårdsgatan 5
 • Östra Bergsgatan 33 / Krokvägen
 • Östra Bergsgatan 14 / Stackebergsgatan 16-18
 • Allhelgonavägen 10
 • Allhelgonavägen 16
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-12-06
Sidansvarig: Johan Ahlezon