Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Skötsel av gator

Under vintern underhåller Nyköpings kommun vägar och gator genom att röja undan och forsla bort snö och genom att halkbekämpa. När snön försvunnit startar sandsopningen.

Vem ansvarar för vägen

  • Kommunen vinterunderhåller gator och cykelvägar, övergångställen och busshållplatser i de centrala delarna av Nyköping, med undantag för vissa delar som ligger under Trafikverket.
  • Fastighetsägaren ansvarar för gångbanor, trottoarer och trappor utmed och mellan fastigheterna.
  • Trafikverket ansvarar generellt för vinterunderhåll på länsvägar och genomfartsvägar. I områden utanför tätorten sköts väghållningen av vägföreningar.

Läs om snöröjning.

Läs om sandsopning.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-04-15
Sidansvarig: Johan Rubin