Planerade gatuarbeten | Nyköpings kommun Nyköpings kommun

Planerade gatuarbeten

Nyköpings kommun har många gatuarbeten på gång. Målet är att förbättra trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet på offentliga platser. Gatuarbeten som pågår just nu hittar du på sidan Trafikinformation.

Följande gatuarbeten planerar vi att utföra under 2018:

Ny belysning 

Byte av kvicksilverarmaturer till ledarmaturer. Armaturbytet pågår.

Under 2018 planeras det för ny belysning på gång- och cykelvägen i Kungshagen mellan Lennings väg och gångvägen vid Stadsfjärden.

Ombyggnad av Fruängsgatan vid Teaterparken 

Ombyggnad av Fruängsgatan vid Teaterparken och delen av Västra Storgatan till en gång- och cykelväg samt torg, med breddning av Teaterparken. Genomförande våren  2018. Läs mer om projektet. 

Södra infarten E4  Trafikplats Kungsladugården

Ombyggnad av södra infarten E4. Efter cirkulationsplatsen på Gumsbacken mot E4 planeras en ny cirkulationsplats (droppe) att byggas. Även förlängning av påfarten mot Stockholm. Genomförande 2019. 

Ombyggnad av lekplats

Under 2018 byggs lekplatsen i Högbrunn om, det blir cirkustema. 

Spelhagsvägen – Tolagsgatan

Förlängning av Spelhagsvägen och Tolagsgatan, ombyggnad av parkeringen och södra delen av Västra kajen. Påbörjas 2018. 

Repslagarbron

Broreparationer görs under 2018. 


Asfaltsarbeten 2018, listan fylls på löpande

 • Gång- och cykelväg, Syrsastigen
 • Gång- och cykelväg, Tuvhättevägen mellan Smörsoppvägen och Tuvhättevägen 
 • Brandholmsrondellen
 • Brunnsgatan mellan Samlingsvägen och påfart E4
 • Gång- och cykelväg, Hamnvägen mellan Arnöleden och Tolagsgatan
 • Hälsovägen, mellan Lennings väg och vändplatsen 
 • Lennings väg, mellan Fågelbovägen och Brandholmsvägen 
 • Lennings väg, mellan Förrådsvägen och Brandholmsvägen 
 • Lennings väg, mellan Östra Rundgatan och Runebergsgatan
 • Olrogrondellen
 • Prästkragevägen, Vallmostigen, Stentorpsvägen 
 • Replsagaregatan mellan Hospitalsgatan och Skjutsaregatan 
 • Östra Stationsgatan mellan Ringvägen och Rosenkällavägen 
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-05-09