Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Nyttja offentlig plats

Om du vill använda offentlig plats för särskilt ändamål söker du tillstånd hos polisen. Ansökan bör lämnas in senast en månad innan arrangemanget äger rum. Vid större arrangemang kan handläggningstiden vara längre. 

Så här ansöker du

Blankett för ansökan om tillstånd hittar du på polisens webbplats. För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. 

Tänk på följande:

 • Bifoga en skalenlig ritning på exakt vilka platser som ska utnyttjas och placeringar av till exempel tält, byggställningar och containrar.
 • Om platsen ska spärras av ska du som arrangör själv ta reda på var du skaffar skyddsstaket.
 • Ange alltid ett jourtelefonnummer.

Det finns många tillfällen som kräver tillstånd:

 • Appellmöten
 • Byggetableringar, byggnadsställningar
 • Byggskyltar
 • Cirkus
 • Containrar/arbetsbodar
 • Försäljning på Stora Torget
 • Korvförsäljning med mera
 • Konserter och andra evenemang
 • Reklam
 • Uteserveringar
 • Övriga upplåtelser

Så kallade gatupratare - reklamskyltar som står på gatan - tillåts normalt sett inte på gatumark i Nyköping. 

När får jag svar på min ansökan? 

När polisen har mottagit en ansökan om tillstånd för att nyttja offentlig plats skickas den vidare till Nyköpings kommun. Berörda avdelningar går igenom ansökan och lämnar ett svar till polisen med sammanställda yttranden och krav. Därefter fattar polisen beslut. 

I första hand ställer kommunen krav på säkerhet, framkomlighet i trafiken och att det finns ett ansvar för renhållningen. Särskilda regler gäller för olika upplåtelser. Kommunen tar vanligtvis ut hyra för mark som används. Om den som fått tillstånd att använda offentlig mark bryter mot kommunens villkor kan polisen återkalla tillståndet.

Mer läsning

Information om uteserveringar

Taxa för markupplåtelser 

Blanketter Polisen 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-12-07
Sidansvarig: Lars Danielsson