Tillstånd att gräva och schakta

Du som vill eller måste gräva i allmän mark ska ansöka om tillstånd hos kommunen. Det ställs stora krav på den som ska utföra arbetet.

Vanligtvis får endast anläggningar som är till nytta för kommunens invånare placeras i allmän mark. Det kan handla om ledningar för vatten, avlopp eller fjärrvärme samt kablar för el, tele eller data.

Den allmänna marken är ofta full av ledningar och kablar, vilket innebär att grävning utan tillstånd och kännedom om underjordiska anläggningar kan få stora och dyrbara konsekvenser. Grävning i allmän mark kan också orsaka trafikskador, med skadeståndskrav som följd.

Bedömning av ansökan

När en tillståndsansökan för att gräva i allmän mark bedöms ställs stora krav på både kompetensen hos den som utför arbetet och kvaliteten på utförandet. Det krävs exempelvis en trafikanordningsplan som klargör hur trafiken ska ledas under arbetets gång. Även ekonomiska aspekter vägs in vid bedömningen av ansökan.

Du ansöker om tillstånd genom att fylla i en blankett och maila den till teknik@nykoping.se. Handläggningstiden är 10 arbetsdagar från det att en komplett ansökan inkommit till Tekniska divisionen. Därför är det viktigt att du skickar in din ansökan i god tid innan du planerar att börja gräva.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-04-24
Sidansvarig: Robert Karlsson