Gator och vägar

De gator, vägar, cykelbanor och gångbanor som finns i Nyköpings kommun kan vara allmänna eller enskilda. Det som avgör är vem som har ansvar för vägen. 

Vem ansvarar för vägen?

  • Stat och kommun ansvarar för de allmänna vägarna, de som är till för alla.
  • Tätortsvägföreningar ansvarar för mindre vägar som är öppna för allmänheten och får bidrag från kommunen för att underhålla de vägarna.
  • Fastighetsägare och samfällighetsföreningar ansvarar för enskilda vägar, vägar som bara används av berörda personer.
  • Större vägar till och från Nyköping ansvarar i regel Trafikverket för. 
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-12-07
Sidansvarig: Andrija Ilic