Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst (resor inom länet)

Om du har svårigheter att åka kollektivt, till exempel buss eller tåg, på grund av någon funktionsnedsättning kan du ansöka om färdtjänst. Det är ett komplement till den övriga lokaltrafiken. Färdtjänst innebär att du färdas med exempelvis bil eller minibuss med plats för rullstol. Färdtjänst kan sökas av personer som är skrivna i Nyköpings kommun och som har en fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning som är varaktigt minst tre månader. Du kan resa inom Nyköpings kommun, inom Södermanlands län, till Norrköpings central och Södertälje syd eller Södertälje hamn.

Så här ansöker du

Ansökan görs på särskild ansökningsblankett, Ansökan om färdtjänst.   

Det går även bra att ringa till kommunens färdtjänsthandläggare som kan skicka en ansökningsblankett till dig. När handläggaren fått tillbaka ifylld blankett görs en individuell behovsbedömning innan beslut kan ges.

I vissa fall behövs kompletterande uppgifter i form av läkarintyg om det begärts av färdtjänsthandläggare.

Vad kostar färdtjänsten?

Inom Nyköpings kommun kostar en enkel resa 45 - 60 kronor beroende på resans längd. Om resmålet ligger utanför kommungränsen, men inom länet, kostar det 60 kronor för de första tre milen från bostaden och därefter 35 kronor per påbörjad mil fram till resans mål.

Du betalar med kort eller kontant direkt till chauffören.

Sjuk- och behandlingsresor

När du får ett beslut om färdtjänst har du möjlighet att göra sjukresor inom det område som färdtjänsten gäller.

Du kan däremot inte ansöka om färdtjänst enbart för att åka på sjuk- och behandlingsresor. Det är Landstinget Sörmland som ansvarar för sjukresor. Sjukresa kostar alltid 100 kr/resa.

Du kan inte göra avbrott under färdtjänstresa

Du kan inte göra avbrott under påbörjad färdtjänstresa för att till exempel lämna post eller uträtta ärenden. I sådana fall får du beställa en ny resa. Undantag är resa till kyrkogård med ett uppehåll på högst 15 minuter.

Riksfärdtjänst (resor utanför länet)

Riksfärdtjänst gäller för dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och som är skriven i Nyköpings kommun. Om du på grund av din funktionsnedsättning får fördyrade reskostnader vid resa med allmänna kommunikationsmedel eller inte kan genomföra resan utan ledsagare kan riksfärdtjänst beviljas. Nyköpings kommun samarbetar med Riksfärdtjänst Sverige AB.

Så här ansöker du

Ansökan görs skriftligt på särskild ansökningsblankett, Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan ska vara handläggaren tillhanda tre veckor innan planerad avresa. Vid storhelger gäller längre ansökningstid. Ansökan utreds och beslutas av kommunens handläggare.

Vad kostar det att resa med riksfärdtjänst?

För resan betalar resenären en egenavgift, oberoende av färdsätt, motsvarande tågbiljettpris i andra klass beräknat på resans längd.

Resor under jul och nyår 2017

Färdtjänst
Det är många som vill åka med färdtjänst under jul- och nyårsdagarna. Tänk därför på att beställa i god tid. Resor kan beställas tidigast 14 dagar innan avresa.

Riksfärdtjänst
Du som vill resa med riksfärdtjänst under jul- och nyår är välkommen att lämna in din ansökan senast den 16 november 2017.

Läs mer om resor under jul och nyår här. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-29
Sidansvarig: Kristin Gillqvist