Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Sopsaltning

Nyköpings kommun har testat ett nytt sätt att halkbekämpa och få bort snön från vägarna: sopsaltning. Målet är att skapa barmarksunderlag på vägarna, även under kallaste vintersäsong, för att göra det lättare att cykla på vintern.

Att sopsalta innebär att snön sopas bort i stället för att plogas bort. Därefter används en mild saltlösning som förhindrar halka. Syftet är att skapa barmarksunderlag på vissa cykelvägar i Nyköping.

Vanligen används den "traditionella metoden" för snöröjning och halkbekämpning på gång- och cykelvägarna i Nyköping. Vid den "traditionella metoden" skrapar man först bort så mycket snö som möjligt och ett lager krossad sten läggs sedan ut för att skapa friktion.

Problemet med den metoden är att det är svårt att få bort all snö. Den snö som packats ihop när vägarna används direkt efter snöfall blir kvar, och vi måste lägga sanden ovanpå det. Vid nästa omgång nederbörd så får vi skrapa bort den nya snön och sanden så gott det går och lägga ut nytt. Med sopsaltningen så kommer vi vara tvungna att göra lite fler insatser för att hålla rent men vi tror på ett klart bättre resultat.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-05-10
Sidansvarig: Johan Rubin
Mer info

Fakta sopsaltning

Försök med sopsaltning har bland annat gjorts i Stockholm och Linköping. Resultaten har överlag varit goda och visar på en högre standard med bättre friktion än traditionell väghållning. Vintern 2013/14 gjorde Statens väg- och transportforskningsinstitut en utvärdering av metoden i Stockholms stad och fann att halka uppmättes betydligt mindre ofta på de sträckor som sopsaltades. Metoden är svårare att driftsätta och mer resurskrävande än traditionell plogning.