Cykel

Det ska vara lätt att cykla i Nyköpings kommun. Vi jobbar för att erbjuda säkra, trygga och tillgängliga cykelvägar i och mellan tätorterna. I Nyköpings tätort finns det runt 120 km cykelväg och fler är på gång. 

För att utveckla cykelvägnätet och göra det enklare att cykla arbetar Nyköpings kommun med en rad åtgärder. Till exempel länkas befintliga cykelvägar samman, vissa vägar får ny asfalt, fler cykelställ sätts upp och fasta cykelpumpar installeras. 

Vi jobbar också med att förbättra trafiksäkerheten för både gående och cyklister. För att det ska bli lättare att cykla på vintern använder Nyköpings kommun metoden sopsaltning för halkbekämpning.

Åtgärder som planeras för gång- och cykelvägar under 2017-2018: 

Väg/Gata och sträckning

Runebergsgatan 

Målning av gång- och cykelvägen.

Rättarvägen

En ny gång- och cykelväg byggs. Arbetet som omfattar flera ombyggnationer vid Rättarvägen påbörjades 2016 och fortsätter 2017.

Repslagaregatan

Breddning av gång- och cykelvägen. Görs i samband med projektet Nyköpings resecentrum. 

Runebergsgatan

Ett gupp vid Folkets park där gång- och cykelväg korsar gatan.

Fruängsgatan sträckan Västra Kvarngatan – Västra storgatan

En ny gång- och cykelväg byggs. Görs i samband med projektet nya Teatertorget, planerat till våren 2018

Flera nya cykelparkeringar med tak och pump

Under 2017 planeras bygge av cykelparkeringar med tak och cykelpump, flera på Västra Trädgårdsgatan och en på S:t Annegatan på Öster.

Gång- och cykeltunnel under E4, Pål Jungs Hage

En ny cykelramp ska byggas på den norra sidan av tunneln. 

Lennings väg vid Rosvalla

En ny gång- och cykeltunnel och två busshållplatser vid nya högstadieskolan byggs. Eventuellt kommer även gång- och cykelvägen mellan tunneln och cirkulationsplatsen vid Rosvalla att belysas inom projektet.

Vildgåsvägen

En ny gång- och cykelväg planeras byggas på den norra sidan av vägen.

Norrköpingsvägen

I samband med ombyggnaden av Gripenskolan ska en ny gång- och cykelväg byggas från övergångsstället bredvid Circle K (där det även blir nya busshållplatser) till Gripenskolan. 

Hälsovägen

En ny gång- och cykelväg planeras inom tre år att byggas från vändplatsen på Hälsovägen till övergångsstället vid Lennings väg. 

Ny belysning

Under 2018 planeras det för ny belysning på gång- och cykelvägen i Kungshagen mellan Lennings väg och gångvägen vid Stadsfjärden. 

Cykelvägvisning Nyköpings högstadium - Centrum 

Läs mer här. 

 

Asfaltering av gång- och cykelvägar:

Gång- och cykelvägen vid Hållet planeras få ny asfalt. Vilka fler vägar som kommer asfalteras fastställs senare i vår. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-03-14
Sidansvarig: Almir Malkoc
Mer info

Cykelkartan ovan visar gång- och cykelbanor i Nyköping. Den rödprickiga slingan på kartan visar banorna.