Cykel

Det ska vara lätt att cykla i Nyköpings kommun. Vi jobbar för att erbjuda säkra, trygga och tillgängliga cykelvägar i och mellan tätorterna. I Nyköpings tätort finns det runt 120 km cykelväg och fler är på gång. 

För att utveckla cykelvägnätet och göra det enklare att cykla arbetar Nyköpings kommun med en rad åtgärder. Till exempel länkas befintliga cykelvägar samman, vissa vägar får ny asfalt, fler cykelställ sätts upp och fasta cykelpumpar installeras.

Vi jobbar också med att förbättra trafiksäkerheten för både gående och cyklister. För att det ska bli lättare att cykla på vintern använder Nyköpings kommun metoden sopsaltning för halkbekämpning.

Planerade åtgärder

Läs mer om åtgärder som planeras för gång- och cykelvägar under 2018.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-14
Sidansvarig: Andrija Ilic
Mer info

Cykelkartan ovan visar gång- och cykelbanor i Nyköping. Den rödprickiga slingan på kartan visar banorna.