Äldreboende/Demensboende

På äldreboendet bor de som inte längre klarar att bo hemma. Det kan bli snabba kast mellan glädje och samvaro till vård i livets slutskede och sorg över en vän som gått bort.

Dagen på boendet planeras utifrån vårdtagarens behov och rutiner till exempel hur dags han eller hon vill stiga upp, sköta sin personliga hygien och äta.

Bingospel på äldreboendeDemensboende är till för personer med demenssjukdomar och arbetet handlar om att hjälpa dem med personlig omvårdnad, måltider och aktiviteter. Att drabbas av demens innebär mycket mer än att minnet blir sämre. Personligheten förändras och man kan inte längre klara sig själv. Vårt arbete präglas av flexibilitet och fantasi. Vårdtagarens humör och dagsform styr oss.

På äldre- och demensboende arbetar du tillsammans med vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2014-12-16
Sidansvarig: Helena Westerlund