Grundläggande risk- och brandskyddsutbildning

Vår risk- och brandskyddsutbildning ger dig grundläggande kunskaper i hur och varför bränder uppstår samt vad du kan göra för att förebygga dem.

Du får även lära dig hur du bör agera vid en brand. Utbildningen innehåller även en praktisk del där du får släcka en mindre brand med handbrandsläckare (kolsyresläckare).

Vi identifierar också olika risker och hur ni kan förebygga dessa, samt ser över era rutiner. Utbildningen är scenariobaserad och anpassas efter just ert företags risker och behov. De kunskaper ni får under utbildningen kan vara avgörande om en olycka skulle inträffa.

Utbildningen bidrar till en säkrare arbetsplats med brandkunnig personal.

Innehåll

  • Brandteori - bränders uppkomst/brandförlopp, brandorsakerSystematiskt brandskyddsarbete
  • Byggnadstekniskt brandskydd - brandceller/sprinkler etc.
  • Utrymning – utrymningsvägar, mänskligt beteende och agerande vid brand
  • Larm - brandvarnare/automatiskt brandlarm, SOS 112
  • Den enskildes ansvar - lagen om skydd mot olyckor (LSO)
  • Praktisk övning med handbrandsläckare
  • Scenariobaserade händelser utifrån verksamhetens vardag

Målgrupp

Anställda inom kommunala verksamheter och privata företag

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Plats

Utbildningen genomförs på brandstationen i Nyköping, Jägarhållet 1 eller hos er

Tidsåtgång

2,5 timmar

Max antal deltagare per utbildning

18 deltagare

Hur ofta bör man gå utbildningen?

Minst vart tredje år

Kostnad

4 300 kr/grupp exkl. moms och handbrandsläckare á 350 kr/st
Utbildningen är kostnadsfri för kommunala verksamheter i Nyköpings kommun.

Kontakt för frågor och beställning av utbildning

Tfn 0155-24 75 10 eller raddningstjansten@nykoping.se

Vi ser gärna att ni kontaktar oss ungefär två månader innan ni önskar gå utbildningen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-08-30
RTJ