Utbildningar

Om någons hjärta stannar handlar det om minuter. Att snabbt kunna agera räddar ofta liv. Vi utbildar flera tusen personer i vår region varje år, bland annat i hjärt- och lungräddning. Här hittar du information om alla våra utbildningar.

Våra utbildningar riktar sig i första hand till företag, organisationer och andra större grupper.

Gemensamt ansvar att skydda sig mot olyckor

En grundläggande princip i vårt samhälle är att var och en av oss har huvudansvaret för att skydda vårt liv och vår egendom. Det gäller vid olyckor i vardagen, hemma och på fritiden.Det gäller också vid svåra olyckor eller kriser som kan påverka stora delar av vårt samhälle.

I privatpersoners ansvar ingår att:

  • Vara medveten om och förbereda dig för att saker kan inträffa som påverkar vår invanda och trygga vardag.
  • Vara medveten om att samhällets resurser vid svåra händelser först måste riktas till grupper som inte själva kan ta sitt ansvar.
  • Aktivt hålla dig informerad om vad myndigheter och andra ansvariga aktörer gör för att hantera en händelse.
  • Följa instruktioner och råd från myndigheterna.

Det offentligas ansvar

Det offentliga, exempelvis myndigheter och kommuner, måste också ge dig förutsättningar att hantera din egen säkerhet på ett rimligt sätt. Risken för att utsättas för skador i vårt samhälle ska vara så liten som möjligt. Du ska kunna räkna med akut hjälp och stöd vid en svår olycka.

En förutsättning för att du ska kunna ta ditt ansvar är också att det offentliga erbjuder utbildning och information för att öka dina kunskaper om hur du kan förebygga och hantera olyckor och kriser.

Skolelever lär sig om risker

Tillsammans med ambulans, polis, Länsförsäkringar och buss- och taxibolag lär vi elever i förskoleklass och åk 7 om olika risker i samhället på skolans säkerhetsdagar.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-05
Sidansvarig: Helena Vesterlund
RTJ