Sotning och brandskyddskontroll

Här hittar du kontaktuppgifter till de företag som sotar i Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta.

Vad innebär sotning och brandskyddskontroll

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Vid en brandskyddskontroll undersöker man att anläggningen, till exempel pannan eller eldstaden, och rökkanalerna är hela, täta och fungerar som de ska.

Både sotning och brandskyddskontroll är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder och ett effektivt sätt att undvika soteld.

En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning.

När och hur ofta ska man sota och genomföra brandskyddskontroll?

Du ska göra en brandskyddskontroll vart tredje eller vart sjätte år, beroende på hur mycket du eldar.  Om du bara eldar för trivselns skull behöver du normalt sett inte göra kontrollen mer än vart sjätte år.

Hur ofta du ska sota beror också av hur mycket du eldar. Om eldstaden är det främsta värmekällan i ett rum eller om en vedspis används för matlagning ska du sota varje år. I annat fall ska du sota vart tredje år.

Du blir kontaktad när det är dags

Du behöver inte göra någonting själv för att din eldstad ska bli sotad regelbundet eller för att få en brandskyddskontroll. Vi som kommunal verksamhet sköter det åt dig, enligt lagen om skydd mot olyckor.

Företaget Sörmlandskustens sotning och ventilation AB sköter sotning och brandskyddskontroll på uppdrag av oss och för register över när de sotar i olika bostäder. Du blir kontaktad när det är dags för ny sotning och/eller brandskyddskontroll.

Så långt det är möjligt genomför vi sotning och brandskyddskontroll vid ett och samma hembesök.

Sota själv eller låta någon annan göra det

Om du vill anlita ett annat företag för sotning (eller sota själv) behöver du först ansöka om dispens för egensotning hos oss. Använd blanketten Ansökan om egensotning tillsammans med intyg om genomförd utbildning.

Du behöver också kontrollera att den som ska sota har likvärdig kompetens som det företag vi har upphandlat.

Dispens ges enbart till fastighetsägare, arrendator, dödsbodelägare eller någon i dennes familj i det småhus dispensen avser.

Rätt kompetens

Enligt Statens Räddningsverks allmänna råd och kommentarer om sotning (SRVFS 2004:5) ska ägaren styrka sin kompetens avseende kunskaper om rengöring och om brandskydd. 

Taksäkerhet

För att vi ska kunna sota på ett säkert sätt hos dig behöver du tänka på några saker. Läs mer här om taksäkerhet och vad man ska tänka på som fastighetsägare.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-31
Sidansvarig: Niclas Nordström
RTJ