Eldning

Här hittar du tips för säker eldning och de begränsningar för eldning som gäller i våra kommuner Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. Kom ihåg att eldning alltid sker på eget ansvar och eldning av större omfattning alltid ska anmälas till oss på räddningstjänsten.

När och var får jag elda utomhus?

Om det råder ett generellt eldningsförbud under sommarhalvåret finns det angivet på kommunernas webbplatser (startsidor), och på vår egen startsida. Det kommuniceras också via media.

Det här gäller i Nyköpings kommun

Inga begränsningar så länge räddningstjänsten inte har utfärdat en avrådan från eldning eller eldningsförbud. 

Det här gäller i Oxelösunds kommun

I de lokala hälsoskyddsföreskrifterna anges att det inom detaljplanerat område endast är tillåtet att elda trädgårdsavfall eller valborgsmässoeld under tiden 1 oktober – 1 maj.

Det här gäller i Trosa kommun

Från 1 juni till 31 augusti är det förbjudet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom område med detaljplan. I Trosa innerstad gäller alltid förbud mot öppen eld för bränning av trådgårdsavfall med mera. Förbudet gäller ej för grillning i för ändamålet avsedd utrustning samt eldning i eldstäder för uppvärmning av hus. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter. 

Karta finns som bilaga i kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Det här gäller i Gnesta kommun

Eldningsförbud gäller inom detaljplanerat område mellan 1 maj och 30 september.

Anmäl eldning till räddningstjänsten

Om du ska elda i större omfattning vill vi att du anmäler det till oss på räddningstjänsten, tfn 0155-24 75 18.

Tänk på detta innan du eldar ett större brasa

Följande begränsningar måste alltid finnas med i beräkningen innan du tänder en större brasa (till exempel en rishög):

  • Brasan får inte tändas vid kraftig vind (8 meter/sek), kraftig torka eller om det råder eldningsförbud. På www.smhi.se finns brandriskprognos och via appen "Brandrisk Ute" får du info om vad som gäller lokalt.
  • Eldning får inte heller ske om det finns risk för att röken kommer att störa grannarna. Glöm inte att beakta vindriktningen!
  • Läs fler detaljerade råd kring hur man hanterar ett större bål.

Appen Brandrisk ute 

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-07-30
Sidansvarig: Henrik Schenström
RTJ