Gemensam räddningstjänst med SSAB utreds

I slutet av 2017 tecknades en inriktningsförklaring av Oxelösunds kommun, Sörmlandskustens räddningstjänst och SSAB om att utreda förutsättningarna för ett fördjupat räddningstjänstsamarbete.

Sörmlandskustens räddningstjänst har under en längre tid haft svårt att bemanna beredskapsorganisationen i Oxelösund, och eftersom det finns en stor arbetsgivare på orten med en egen industriräddningstjänst är det naturligt att utveckla verksamheterna tillsammans. Redan idag finns ett samarbete när det gäller bland annat utbildning och övning. Detta är en viljeinriktning att ta samarbetet ett steg längre.
- Alla parter gynnas av ett stärkt samarbete och målbilden är att öka vår sammanlagda kvalitet och kapacitet. Vår drivkraft till ökat samarbete bygger inte primärt på att minska kostnader, utan på vår vilja att tillsammans med SSAB bygga en modern, robust och flexibel organisation, säger Patrik Kullman, räddningschef.

Angelica Lantz, räddningschef SSAB och Patrik Kullman, räddningschef Sörmlandskustens räddningstjänst skakar hand.

Angelica Lantz, räddningschef SSAB och Patrik Kullman, räddningschef Sörmlandskustens räddningstjänst är överens om att samarbeta.

Förstudie om samlokalisering

Utredningen som kan leda till en delvis eller helt gemensam räddningsorganisation har precis startat. En förstudie om att se över förutsättningarna för samlokalisering på Sörmlandskustens räddningstjänsts brandstation i Oxelösund har också inletts.
- Denna utredning sammanfaller väl med våra andra utvecklingsområden och jag är övertygad om att detta är ett steg i rätt riktning för Oxelösund och Sörmlandskustens räddningstjänst, säger Patrik Kullman.

Frågor besvaras av:

Patrik Kullman, räddningschef
tfn 0155-24 75 02

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-23
Sidansvarig: Helena Vesterlund
RTJ