Vittnesmål om sexuella trakasserier inom räddningstjänsterna

Uppropet #metoo har nått räddningstjänsterna i Sverige och nu fångas vittnesmål upp under #larmetgår.

De vittnesmål som nu kommer in berättar om allt ifrån sexism till rena övergrepp, kränkningar och särbehandling inom räddningstjänsterna i Sverige.

- Trots att det bitvis är ganska tung läsning så känns det bra att frågan blir aktuell inom vår bransch. Detta är ett samhällsproblem, och vi är, och vill vara en del av samhället, men vi kan inte heller blunda för att räddningstjänsterna i Sverige har egna problem med sexism, kränkningar och tystnadskultur. Att vi behöver ta vårt ansvar är tydligt, säger Patrik Kullman, räddningschef Sörmlandskustens räddningstjänst.

Räddningschefen har uppmanat alla chefer och arbetsledare att diskutera frågan med sina medarbetare.

- Den här kampanjen hjälper oss i vårt pågående arbete med den psykosociala arbetsmiljön. Jag hoppas och tror att medarbetare och chefer i Sörmlandskustens räddningstjänst nu känner en trygghet i att prata om dessa frågor, och att vi låter alla goda krafter som finns inom vår organisation få utrymme. Att vi har kommit väldigt långt med jämställhet, sett till antalet heltidsanställda kvinnor, är ingen intäkt för att vi är bättre än någon annan på detta område, men däremot kan det ge oss styrka att arbeta med frågan. Det är ett långsiktigt arbete, men det är också viktigt att vi direkt fångar upp beteenden och ständigt håller frågan aktuell. Det är inte acceptabelt att en enda medarbetare mår dåligt på jobbet på grund av detta, säger Patrik Kullman.

Vittnesmålen under #larmetgår finns på www.larmetgar.se

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-27
Sidansvarig: Helena Vesterlund
RTJ