Stor militärövning 24-27 september

I slutet av september genomför Försvarsmakten den största militära övningen på mer än 20 år. Den 24-27 september övar de i Sörmland.

I övningen, Aurora 17, deltar mer än 19 000 män och kvinnor. Dessutom deltar flera svenska myndigheter och andra länders militär. Övningen syftar till att bygga ett starkare försvar som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige och kommer genomföras i luften, på marken och till sjöss. De mest berörda övningsområdena är runt Mälardalen, Stockholm, ostkusten från Trosa ner till söder om Oskarshamn, på och runt Gotland samt i Göteborg.

24-27 september kommer övningen till Sörmland. Den största militära aktiviteten kommer att ske kring Gnesta - Björnlunda.

På Försvarsmaktens webbplats kan du läsa mer om vilka vägar som påverkas. 

Du kan också lyssna på trafikinformationen i Sveriges radio P4.

Trafikverket har också information på sin webbplats.

Så liten påverkan som möjligt

Under övningen kommer det att vara militär trafik och övning på vägar och i terrängen. Deltagande förband kommer att ta sig fram och öva i områden som ligger utanför Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält. I dessa områden har markägare och boende informerats. Försvarsmakten arbetar för att påverkan ska bli så liten som möjligt men vill göra allmänheten uppmärksam på att det kan förekomma begränsad framkomlighet under vissa perioder. Försvarsmakten kommer att skylta vid de vägar och övningsområden som blir berörda.

På och omkring övningsområdena kan det också förekomma höga ljudnivåer. Fartyg kan orsaka svallvågor i kustområdena. I övningen deltar också flygplan och helikoptrar som vid vissa moment kan flyga lågt.

Mer information på Försvarsmaktens webbplats

Har du frågor eller synpunkter vänd dig till Försvarsmakten, www.forsvarsmakten.se/aurora

Vanliga frågor och svar om övningen.

Information in English.

Frequently asked questions about Aurora 17.

Är du intresserad av att veta mer om vårt försvar? Besök Försvarsmaktens försvarsdag på Gärdet i Stockholm på söndag 24 september.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-09-21
Sidansvarig: Helena Vesterlund
RTJ