Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Räddningstjänsten utbildar i Första hjälpen för psykisk hälsa

I början av maj utbildar vi de första medarbetarna inom äldreomsorgen i Nyköpings kommun till att bli första hjälpare till psykisk hälsa. Det är ett led i ett länsövregripande arbete med att öka kunskapen hos kommunens medarbete om psykisk ohälsa.

Utbildningen till första hjälpare till psykisk hälsa är ett handlingsprogram i hur personer som kommer i kontakt med psykisk ohälsa ska agera eller tillkalla hjälp, det handlar inte om att behandla psykisk ohälsa.
- Med ökad kunskap om psykisk hälsa ökar också säkerheten hos medarbetare; de vet hur de ska agera i olika situationer. Gruppen äldre med psykisk ohälsa växer och utbildning för omsorgspersonal är ett led i att utveckla insatserna för att bemöta det, säger Eeva-Liisa Blomberg, projektledare för regeringsuppdraget Uppdrag psykisk hälsa på division Social omsorg, Nyköpings kommun.

Under två heldagar den 4-5 maj utbildas medarbetare i äldreomsorgen.
Innehållet i utbildningen är:

  • möjlighet att upptäcka, kontakta och stödja individer som kan behöva extra omtanke.
  • grundkunskaper om depression, ångest och tvångssyndrom (OCD), psykos, missbruk, ätstörningar, självskadebeteende och suicidialitet.
  • råd i hur man kan hjälpa personer att söka professionell behandling och andra former av stöd och att underlätta ett tillfrisknande.

Räddningstjänstens instruktörer leder

Det är fyra medarbetare inom Räddning och säkerhet som är utbildade till instruktörer för första hjälpare till psykisk hälsa som leder utbildningarna, i Räddningstjänstens lokaler.

Eva Johansson och Christer Sjögren är två av instruktörerna som leder utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa.

Eva Johansson och Christer Sjögren på Räddning och säkerhet är två av instruktörerna som leder utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa. Ytterligare två medarbetare, Johan Ånelöf och Martin Ferm Johansson, är också utbildade instruktörer.

Fler utbildas till hösten

Till hösten ska medarbetare på Social omsorg som jobbar med ensamkommande flyktingbarn också få möjlighet att gå utbildningen första hjälpare till psykisk hälsa.
- Målet är att inom de närmsta åren utbilda alla medarbetare och att de flesta har en grundkunskap om första hjälpen i psykisk hälsa och därmed också räddar liv, säger Eeva-Liisa Blomberg.

Uppdrag psykisk hälsa – ett regeringsuppdrag

Utbildningen första hjälpare till psykisk hälsa ingår i det länsövergripande arbetet Uppdrag psykisk hälsa som tidigare hette PRIO.

Det är ett regeringsuppdrag där regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) satsar på att förbättra vård och omsorg för personer som riskerar att utveckla psykisk ohälsa och för personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.

Syftet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete inom området psykisk hälsa, där olika aktörer ska samarbeta. Målet är att främja psykisk hälsa och ge rätt stöd vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Läs mer på SKL:s webbsida.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-05-04
Sidansvarig: Helena Vesterlund
RTJ