Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Omfördelning av heltidspersonal ska säkra beredskapen

Nu finns ett förslag på hur beredskapen i Oxelösund och Trosa ska organiseras efter 1 maj. Grunden är att heltidsanställd personal omfördelas för att arbeta även på dessa orter. En omfördelning som totalt sett kan ge en något dyrare verksamhet.

- Vi jobbar intensivt med att minska konsekvenserna av massuppsägningarna. Det kommer att bli negativa konsekvenser på vår totala operativa förmåga, men vi behåller vår närvaro och snabbhet även på dessa orter. De signaler vi får från medarbetarna är att det finns en stor vilja att lösa situationen, men vi måste också vara uppmärksamma på arbetsmiljön och vara rädda om de som arbetar kvar. Därför har vi startat en extra serie med samverkansmöten för att identifiera risker och skapa handlingsplaner för att minska riskerna. Handlingsplanerna blir viktiga instrument när detaljerna utformas., säger Patrik Kullman, räddningschef.

Förste insatsperson i Oxelösund

En FIP, förste insatsperson, organiseras i Oxelösund. FIP är i beredskap dygnet runt och har tillgång till en specialutrustad bil och åker direkt till larmplatsen. Förstärkning skickas omgående från Nyköping.

- När det gäller formerna för FIP har vi aviserat arbetstagarorganisationerna om att vi vill träffa en lokal överenskommelse med utgångspunkt i paragrafen i RIB 17 som tillåter lokala överenskommelser för särskilda ansvar eller arbetsuppgifter, säger Patrik Kullman.

Heltid dygnet runt i Trosa

Trosa brandstation bemannas med ett befäl och en brandman på heltid dygnet runt. Anspänningstiden, det vill säga tiden från larm till att första fordon kan utgå, blir 90 sekunder jämfört med dagens fem minuter.

- Vi kommer att komma fram till skadeplats lika fort eller snabbare. Förstärkning kommer att skickas ut från Nyköping, Gnesta och men vid behov även från angränsande län, säger Patrik Kullman.

En ökad närvaro på orten med heltidspersonal ger också större möjligheter till att arbeta förbyggande med till exempel tillsyner eller uppsökande verksamhet.

- Vi kommer kunna arbeta på ett annat sätt än idag och med mer än bara utryckning. Det är något vi ska fortsätta utveckla, säger Patrik Kullman.

Ingen förändring i Gnesta

Gnesta är opåverkat och kommer tills vidare att fungera som idag, även om målsättningen är att ganska snabbt fastställa formerna för den FIP som redan finns även här.

Dialog med länsstyrelsen

Räddningschefen har fört en dialog med länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för kommunal räddningstjänst, om planeringen för beredskap efter 1 maj. Den planerade beredskapen avviker ifrån förmågan som anges i respektive kommuns handlingsprogram men utifrån gällande lagstiftning och rådande förutsättningar anser länsstyrelsen att beredskapen är acceptabel.

- Vi är överens om att det inte är en långsiktig lösning. Beredskapen kommer att förstärkas successivt i samband med nyrekrytering eller andra åtgärder, säger Patrik Kullman.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-10
Sidansvarig: Helena Vesterlund
RTJ