Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Bevattningsförbud i Tystberga, Runtuna och Aspa

Bevattningsförbud gäller från 24 juli 2017 i Tystberga, Runtuna och Aspa. Det innebär förbud mot att vattna trädgården, tvätta bilen med slang och att fylla poolen med vatten. Sörmlandskustens räddningstjänst fyller aldrig pooler. Undantag kan göras av lokala räddningsvärn när det inte råder bevattningsförbud.  

Även om det inte råder bevattningsförbud där du bor eller befinner dig, tänk på att ändå spara på vattnet. Ta del av tips för att spara på vattnet, och vad som gäller för dig med egen brunn (länk till nykoping.se).

Bevattningsförbud innebär att det kommunala dricksvattnet främst ska användas till mat, dryck och hygien.

Det betyder:

  • Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare för att vattna din trädgård. Samla upp och använd regnvatten till bevattning istället.
  • Du får inte tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt. Vi hänvisar istället till auktoriserade tvätthallar och självservicehallar som återanvänder tvättvattnet.
  • Du får inte använda högtryckstvätt för rengöring av fasader, altaner och liknande.
  • Du får inte heller fylla din pool med dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. En nedgrävd pool får bara fyllas till en nivå där poolstommen inte riskerar att kollapsa, men inte mer. Sörmlandskustens räddningstjänst fyller inte pooler (undantag kan göras hos lokala räddningsvärn – dock fyller de inte pooler om bevattningsförbud råder).

Läs frågor & svar för mer detaljerad information kring vad som gäller (länk till nykoping.se) 

Spara 48 liter på 4 minuter

Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser och situationen med vattenbrist kan bara lösas om vi alla hjälps åt. Varje liter du kan spara är viktig! Du sparar till exempel 48 liter vatten om du stänger av kranen i 4 minuter medan du borstar tänderna. 

Varför har vi infört bevattningsförbud?

Nyköpings kommun bevakar och mäter nivåerna på grundvatten regelbundet, på alla vattenverk i de mindre orterna och i Nyköping. Grundvattennivåerna i Tystberga, Runtuna och Aspa är låga och torkan håller i sig. Vi inför därför bevattningsförbud i de tre samhällena från och med 24 juli och framåt. 

Det är generellt låga grundvattennivåer i stora delar av landet. Långa och torra perioder har bidragit till att grundvattennivåerna inte återhämtat sig som de brukar. Därför står vi nu inför utmaningen att få vattnet att räcka fram till dess att nivåerna återhämtat sig. Beslutet är fattat utifrån punkt 5 i ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av Nyköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning).

Förbud tills vidare

Förbudet gäller tills vidare. Vi uppdaterar här på nykoping.se och vår Facebooksida "Nyköpings kommun" när bevattningsförbudet upphävs.

Varför just dessa samhällen?

Att just Tystberga, Runtuna och Aspa men inte resten av Nyköping har låga grundvattennivåer beror på att olika vattenverk har olika förutsättningar. Det kan exempelvis bero på vilka vattennivåer som finns från början, markförhållanden med mera.

Undantag för vissa näringsidkare

Bevattningsförbudet gäller för alla, även näringsliv och föreningar. Däremot finns vissa undantag där vatten är avgörande för att kunna driva verksamheterna.

Undantagen gäller:

  • Användning av högtryckstvätt. Undantaget har beviljats då vissa branscher drabbas hårt ekonomiskt om de inte kan använda högtryckstvätt.
  • Bevattning för att gjuta betong. Undantag har beviljats på grund av kvalitetskrav på vattnet.
  • Bevattning för att binda damm vid anläggningsarbeten. Undantag har beviljats på grund av arbetsmiljön för personalen, miljön för närboende och passerande.
  • Bevattning av växter för försäljning på handelsträdgårdar och plantskolor. Undantag har beviljats, men gäller enbart växter för försäljning. Rabatter, gräsmattor och liknande får inte vattnas med slang eller vattenspridare.

Undantag för samhällsviktig verksamhet

En samhällsviktig verksamhet definieras som en samhällsfunktion* av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara för samhällets funktionalitet, samhällets grundläggande värden eller befolkningens liv och hälsa. *Funktioner som konstateras vara av särskild betydelse för upprätthållandet av samhällets funktionalitet som el- och telenät, vägar och järnvägar, vatten och avloppssystem etc.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-07-27
Sidansvarig: Kurt Boström