Våld i nära relation

Att vara utsatt för våld påverkar hela din livssituation och innebär också att du är utsatt för brott. Barn som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer som behöver särskilt stöd och skydd.

Med våld menar vi varje handling som smärtar, skadar, skrämmer eller kränker och på så sätt får en annan person att göra något mot sin vilja eller bli passiv.

Våra socialsekreterare inom vuxenheten erbjuder stöd och hjälp till dig som är utsatt för våld.

Här får du hjälp med

  • Stöd i kontakt med polis och andra myndigheter.
  • Stödperson om du ska vara med i rättegång.
  • Ekonomiskt stöd till din försörjning.
  • Hjälp till akut boende.

Du kan också få samtalsstödstöd genom vår förebyggande enhet Familjefridsmottagningen.

Hit kan du vända dig som:

  • Är utsatt för våld av din partner.
  • Har svårt att hantera din ilska eller utsätter någon närstående för våld eller hot.
  • Är barn som lever i en familj där hot och våld förekommer.

Det kostar ingenting att få stöd och råd hos oss.

HBT-certifierning

Vi är en är en HBT-certifierad verksamhet.

Personalen har utbildats av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

 

 

 

Kvinnojouren 

Frivilligorganisationen kvinnojouren Mira tar emot våldsutsatta kvinnor som vill ha råd, stöd eller skydd. Du når Mira via tfn 0155 21 17 11 eller mail kontakt@kvinnojourenmira.se

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-05-24
Sidansvarig: Henrika Lundberg