Utsatta EU-medborgare

Tiggande EU-medborgare har tidigare varit ett storstadsfenomen men förekommer nu runt om i Sverige. Merparten är medborgare i Bulgarien och Rumänien och tillhör den etniska gruppen romer, en grupp som diskrimineras i sina hemländer och har små möjligheter till inkomster.

Att tigga i Sverige är ett sätt att försörja sig själv och kvarvarande familj i sitt hemland. Här hittar du information om de utsatta EU-medborgare som finns i Nyköping.

Lagligt att tigga på gatan

I Sverige är det inte olagligt att tigga på offentliga platser. Den fria rörligheten är en grundprincip som regleras av EU. För vistelse i högst tre månader ställs inga andra krav än att personen kan identifiera sig med giltigt pass eller annan ID-handling.

Kommunen har ansvar för akuta insatser

För personer som vistas här men inte är bosatta i Sverige har kommunen biståndsansvar när det gäller akuta insatser, så kallad nöd. En person som inte har för avsikt att söka arbete har inte rätt till långvarigt stöd, men däremot har den rätt till akuta insatser om behov uppstår och personen vänder sig till socialtjänsten. Sådan hjälp kan bestå av resa till hemlandets ambassad eller pengar till mat eller härbärge.

Alla beslut enligt socialtjänstlagen ska ske efter ansökan och individuell prövning av sökandes behov. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar när det gäller barn. Även om en familj inte själv söker hjälp så har socialtjänsten genom bland annat genom uppsökande verksamhet ett ansvar att försäkra sig om att inte något barn far illa.

Vad kan jag som Nyköpingsbo göra för att hjälpa utsatta EU-medborgare?

Du kan kontakta frivilligorganisationen EUM eller Svenska kyrkan.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-03-06
Sidansvarig: Glenn Andersson