Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddet är reglerat i lag och omfattar skydd av uppgifter eller verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet.

Begreppet säkerhetsskydd avser:

  • skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet,
  • skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess som rör rikets säkerhet,
  • skydd mot brott som innebär användning av våld, hot eller tvång för politiska syften (terrorism) även om brotten inte hotar rikets säkerhet.

Säkerhetsskyddsanalyser

Nyköpings kommun upprättar fortlöpande säkerhetsskyddsanalyser för att försöka utröna vilka delar av verksamheten som särskilt behöver skyddas från att riskera utsättas för obehörigt intrång, sabotage, spioneri, terrorism och dylikt.

I detta arbete har vi en aktiv kontakt med bland annat polisen. Arbetet samordnas av säkerhetsskyddschefen eller dess ersättare som båda är direkt underställda kommundirektören.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-01-02
Sidansvarig: Patrik Kullman