Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Internt säkerhetsarbete

Det interna säkerhetsarbetet, kommunskyddet, syftar till att den kommunala verksamheten ska kunna pågå med ett minimum av driftstörningar, olyckor och skador. Kommunens försäkringsskydd och skadeståndshandläggning ingår också i det interna säkerhetsarbetet.

Inriktningen är att minska antalet skadetillfällen inom all kommunal verksamhet. Detta görs på en rad sätt varav några är:

Försäkringar och skadestånd

 • Försäkringsskydd 
  Ett försäkringsskydd finns för bland annat egendomsskador, ansvarsskador, motorfordonsskador och olycksfall för personer inom några av kommunens verksamheter. Alla försäkringar tecknas centralt via Kommunskyddet.
 • Skadestånd
  Har du råkat ut för en personskada (t ex halkat omkull och brutit armen) eller drabbats av en egendomsskada (t ex en gren som blåst ner och skadat din bil, översvämning med mera) och du anser att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse kan du göra en anmälan till kommunen och begära skadestånd.

Arbetssätt

 • Säkerhetsronder
  Arbetet med säkerhetsronder ska öka riskmedvetenheten och engagemanget för säkerhets- och trygghetsfrågor ur ett verksamhets- och vardagsperspektiv. Ronderna genomförs med representanter från kommunens interna skydd, räddningstjänsten, miljökontoret, tekniska divisionen och den aktuella verksamheten.
 • Kommunal säkerhetsutbildning
  Målet är att samtliga anställda i kommunen ska ges förutsättningar för att kunna delta i säkerhets- och trygghetsarbetet på ett aktivt sätt.
 • Skolans säkerhetsdagar
  Med skolans säkerhetsdagar vill vi ge lära elever i förskoleklass och åk 7 om olika risker. Säkerhetsdagarna är ett samarbete mellan räddningstjänsten, socialtjänsten, polisen, ambulansen, JUNIS, Nobina, Taxi, Länsförsäkringar och NTF.
 • Tekniskt skydd/Brottsförebyggande
  Nyköpings kommun har ett av Sveriges största passersystem som ständigt utvecklas och utökas. Kommunens enheter ges stöd i valet av olika säkerhetslösningar.  

Vilka jobbar med internt skydd?

Säkerhetssamordnarna som arbetar med det interna skyddet är placerade inom Räddning och säkerhet och har olika säkerhetsgrupper inom kommunen till sin hjälp. Det tekniska skyddet ansvarar Tekniska divisionen för. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-12-16
Sidansvarig: Anna Hesselgren