Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Våldsbejakande extremism

Nyköpings kommun arbetar med att förebygga att ungdomar hamnar i utanförskap och dras in i våldsbejakande miljöer. Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med våldsbejakande extremism.

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Dit hör den högerextremistiska vit makt-miljön, den vänsterextremistiska autonoma miljön och den islamistiska extremistmiljön.

Nationell orostelefon: 020-100 200

Om du är orolig för att någon i din närhet är på väg att dras in i en extremistisk rörelse kan du få råd och stöd genom att ringa den nationella orostelefonen, telefonnummer 020-100 200.

Orostelefonen drivs av Rädda barnen och är öppen vardagar klockan 9.00-12.00 och 13.00-16.00. Telefonen bemannas av samtalsstödjare som behärskar flera språk, till exempel svenska, engelska, arabiska och somaliska

Du ringer anonymt och samtalet syns inte på telefonräkningen.

Misstänker du att ett brott planeras eller att någon är på väg att resa utomlands för att strida med islamistiska grupperingar bör du omgående kontakta polisen på 114 14.

Orosanmälan till socialtjänsten

Är du orolig för en ungdom kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten. 

Det här gör Nyköpings kommun

  • Vi fokuserar på att förebygga.
    Kommunens främsta uppgift när det gäller våldsbejakande extremism är att förebygga att ungdomar hamnar i utanförskap och dras in i den högerextremistiska vit makt-miljön, den vänsterextremistiska autonoma miljön eller den islamistiska extremistmiljön. Kommunen har också en utsedd samordnare av arbetet mot våldsbejakande extremism.
  • Vi samarbetar med polisen.
    Kommunen har ett nära samarbete med polisen för alla brottsförebyggande frågor. Att exempelvis stoppa människor som är på väg att resa utomlands för att strida med extremistiska grupper är framförallt en uppgift för polisen.

Lär dig mer om våldsbejakande extremism

Vill du lära dig mer om vad våldsbejakande extremism är och hur man upptäcker signaler på att någon är på väg att ansluta till en grupp?

Har du ytterligare frågor?

Vill du veta mer om vår samordning av frågorna, kontakta kommunens säkerhetssamordnare Eva Johansson, tfn 0155-24 86 31 eller eva.johansson@nykoping.se

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-04-10
Sidansvarig: Eva Johansson