Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Brottsförebyggande arbete

Kommunens säkerhetsarbete ska skapa säkerhet och trygghet för alla som bor, verkar eller vistas i kommunen.

En viktig del i säkerhetsarbetet är det brottsförebyggande arbetet vilket bland annat ska medverka till att:

  • minska antalet drog- och alkoholdebuter bland ungdomar
  • minska antalet våldsbrott i offentliga miljöer
  • minska sådant som skapar otrygghet på allmän plats

Du som medborgare kan också hjälpa till!

Bli grannsamverkare

Logotyp för grannsamverkanEtt effektivt sätt att skapa trygghet i sitt närområde är att starta en grannsamverkan.

Grannsamverkan är en organiserad form av samverkan mellan grannar för att minska t ex inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse. En metod som kan minska brottsligheten med upp till 26 % enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Engagera dig i nattvandring

Vuxna behövs där ungdomar är. Ett sätt för föräldrar eller andra vuxna att vara med och skapa ett säkrare och tryggare Nyköping är att nattvandra.

Alkohol- och drogmissbruk, skadegörelse och våld minskar när vuxna finns på stan.

Tillsammans mot klotter

Som medborgare kan du antingen anmäla klotter till Tekniska division eller till polisen.

Anmäl klotter till Tekniska divisionen
tfn: 0155 24 88 00

Anmäl klotter till Polisen
tfn: 114 14
www.polisen.se

Att ta fast klottrare är ofta en lång process och även om ett anmält fall ”läggs ner” kan det plockas upp igen ibland flera år efter att brottet begicks. Därför är det viktigt att alltid anmäla klotter som upptäcks. Kommunen och polisen samarbetar och allt klotter som anmäls till kommunen blir också polisanmält. Privata fastighetsägare ansvarar själva för att polisanmäla klottret samt att deras fastigheter saneras.

Medborgarlöfte

Medborgarlöfte är polisens och kommunens löfte till medborgarna som innehåller åtgärder mot något som medborgarna upplever som problem.

Löftena har tagits fram i dialog med medborgarna och ska stärka det brottsförebyggande arbetet på lång sikt. 

Medborgarlöftet i Nyköpings kommun 2017

Medborgarlöftet i Nyköpings kommun 2016

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-04-27
Sidansvarig: Eva Johansson