Trygghet och säkerhet

Säkerhets- och trygghetsfrågor berör alla medborgare och alla delar av samhället inklusive den kommunala verksamheten. Vi arbetar brett för att du ska kunna känna dig trygg och säker i Nyköping.

Samarbete med polisen för att skapa trygghet och förebygga brott

Nyköpings kommun och polisen har ett gemensamt avtal, en samverkansöverenskommelse gällande gemensamma prioriterade områden för att skapa trygghet och förebygga brott. Till det finns även en handlingsplan för 2016-2018.

En av många frågor där vi samverkar med polisen är exempelvis våldsbejakande extremism.

Hur förhindrar och hanterar du olyckor och skador?

För att skydda dig själv och din omgivning från olyckor och skador kan du exempelvis starta grannsamverkan, engagera dig i nattvandring, brandsäkra ditt hem eller se till att du har beredskap för en större kris. Nyköpings kommun kan hjälpa dig med tips, råd och stöd.

Läs mer på Sörmlandskustens räddningstjänst webbplats.

Vårt handlingsprogram styr arbetet 2016-2020

Nyköpings kommuns handlingsprogram för säkrare och tryggare kommun styr mycket av vårt arbete. Programmet visar våra prioriterade mål och åtgärder för 2016-2020.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-16
Sidansvarig: Helena Vesterlund