Psykisk ohälsa

Du som har en långvarig och allvarlig psykisk ohälsa kan få stöd och hjälp från kommunen. Kommunen har ansvar för att se till att det finns tillgång till bra boende, meningsfull sysselsättning och utvecklande samvaro och fritid för dig.

Du kan få hjälp att få ett boende eller stöd i ditt hem, så kallat boendestöd. 

För att ansöka om boende eller boendestöd kontaktar du kommunens handläggare.Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas din ansökan och du får ett skriftligt beslut. Även du som är anhörig till en person med psykisk ohälsa kan kontakta handläggare.

Överklaga beslut

Är du inte nöjd med det beslut du fått kan du överklaga hos länsrätten. Information om hur du överklagar finns i ditt beslut. Du kan också ta kontakt med handläggare.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom Social omsorg har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får tala med någon utomstående om vad du berättat eller annat som rör dig. De får inte heller lämna uppgifter om dig till annan myndighet utan ditt samtycke.

Rätt till ombud och tolkhjälp

Om du behöver hjälp när du ansöker om insats från kommunen har du rätt att anlita en utomstående person som hjälper dig att föra din talan. Du ger då en annan person fullmakt att vara ditt ombud. Handläggaren har dock rätt att träffa dig personligen.

Du som inte talar eller förstår svenska har rätt till hjälp att kommunicera med hjälp av tolk. Även du som är allvarligt hörsel- eller talskadad har rätt till tolkhjälp.

Landstinget ansvarar för din vård och behandling

Kommunen har ett nära samarbete med landstinget som ansvarar för din vård och behandling.

Personligt ombud stödjer dig i kontakten med myndigheterna

Genom personligt ombud kan du få stöd i dina kontakter med olika myndigheter, som till exempel kommunen, landstinget eller Försäkringskassan.

Sysselsättning på Fontänhuset och Silvermånen

Kommunen samarbetar med Stiftelsen Fontänhuset eller kooperativet Silvermånen för att erbjuda dig sysselsättning

Kommunen informerar om stödet

Social omsorg informerar om det stöd som finns för bland annat genom att bjuda in till studiebesök eller att informera i skolor och intresseföreningar.

Kommunen kan också ta kontakt med personer som de vet behöver hjälp för att informera och motivera till att söka stöd.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-09-06