Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Kvalitet och jämförelser

Social omsorg arbetar regelbundet och systematiskt med att förbättra kvaliteten och utveckla verksamheten. Det gör vi genom att genomföra årliga undersökningar bland brukare och kunder. Vi deltar även i nationella kvalitetsredovisningar och gör egna jämförelser inom äldreomsorgen. Här kan du läsa mer om vårt kvalitetsarbete.

Brukarundersökningar

Varje år genomförs brukarundersökningar inom Social omsorg. Syftet med undersökningarna är att ta reda på brukarnas upplevelser av service och kvalitet i socialtjänsten. Undersökningarna är en del av Social omsorgs kvalitetsarbete. Resultaten används för att förbättra och utveckla verksamheten och för att nå uppsatta kvalitetsmål.

Nationell brukarundersökning om hemtjänst och äldreboende

Socialstyrelsen gör nationella brukarundersökningar gällande hemtjänst och äldreboende. Dessa gör det möjligt att jämföra och se skillnader mellan kommunerna. På Socialstyrelsens webbplats kan du ta del av 2015 års resultat.

Kvalitetsredovisningar och jämförelser

Genom vår jämförelsetjänst Jämför service kan du jämföra alla äldreboenden och utförare av hemtjänst i Nyköpings kommun.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör återkommande undersökningen ”Öppna jämförelser” där landets 290 kommuner jämförs med varandra.

I Socialstyrelsens Äldreguiden kan du också jämföra kvaliteten inom äldreomsorgen i hela landet.

Kvalitetsuppföljning av äldre i Sörmland

Närvården i Sörmland har sammanställt en kvalitetsuppföljning av vård och omsorg av äldre i Sörmland 2011. Måtten som presenteras i rapporten är hämtat från olika nationella kvalitetsregister, öppna jämförelser och lokala mätningar.

Nyköpings kommun deltar tillsammans med länets kommuner och Landstinget Sörmland i det nationella förbättringsarbetet Bättre liv för sjuka äldre . Arbetet syftar till att förbättra vård och omsorg för sjuka äldre, utveckla god vård vid livets slut (palliativ vård), preventiva arbetssätt, god vård vid demens, god läkemedelsbehandling och sammanhållen vård och omsorg. På Sveriges kommuner och landstings webbplats kan du läsa mer om Bättre liv för sjuka äldre.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2015-12-07
Sidansvarig: Birgitta Harvyl