Ensamkommande flyktingbarn

Kommunen ansvarar för mottagande, boende och omsorg om ensamkommande barn och ungdomar.

I takt med att allt fler ensamkommande barn och ungdomar kommer till oss öppnar vi fler boenden på olika platser i kommunen. Vi är också i stort behov av familjehem. Cirka hälften av de ensamkommande bor i familjehem.

Ungdomarna bor i våra boenden under tiden de väntar på att få sin ansökan om uppehållstillstånd prövad av Migrationsverket.

De som får uppehållstillstånd flyttar till egen lägenhet på Hemgården. Där får de lära sig att klara sig själva med stöd av personal. När de fyllt 18 finns särskilda lägenheter ute på stan som är det sista steget mot ett liv på alldeles på egen hand.

Att arbeta med ensamkommande barn och ungdomar

Ungdomarna introduceras i det svenska samhället och förbereds för att senare kunna ta hand om sig själva. Personalen arbetar för att utveckla, stärka och skydda barnen. Att arbeta på ett gruppboende för ensamkommande innebär att finnas till hands i vardagen för ungdomarna och att hjälpa dem till exempel med myndighetskontakter, läxläsning och fritidsaktiviteter.

Personalen har ett nära samarbete med barnens godemän/ tillförordnad vårdnadshavare, skola, föreningsliv samt hälso- och sjukvård.

Många barn flyr

Nyköpings kommun har tagit emot ensamkommande flyktingbarn sen 2007. Efterfrågan på platser i kommunerna är stor och Migrationsverket kan enligt en ny lag placera barn också i kommuner som inte har avtal för att ta emot barnen.

Frågor och svar om ensamkommande flyktingbarn

Vad är definitionen av ensamkommande flyktingbarn?

Det är barn som inte har någon vårdnadshavare i Sverige och som är under 18 år.

Var kommer barnen ifrån?

Just nu kommer de flesta från Afghanistan, Syrien, Somalia och Eritrea. 

Hur mår barnen när de kommer hit?

Många kommer från länder i krig och de är ledsna, rädda och oroliga. De sover med kläderna på, har sin påse med ägodelar tryckt mot kroppen i sängen. En del kan ha varit på flykt i 18 månader. Många har varit ombord på båtar som förlist i Medelhavet. De känner sig ofta övergivna av sin familj eller så har de skuldkänslor för att de skickades iväg för att rädda sig medan resten av familjen är kvar.

Hur gör ni er förstådda?

Vi använder tolk och det går också ganska bara att använda kroppsspråk i vissa situationer.

Hur länge stannar barnen i Nyköping?

De som får uppehållstillstånd blir kvar hos oss på HVB-hemmet tills de fyllt 18, sen finns de i vår utsluss med stöd från vår personal tills de fyller 21 år. Även den som fyllt 21 och bor helt på egen hand kan komma till utslussen och få stöd och hjälp.

Går barnen i skolan?

Alla barn och ungdomar har rätt att gå i skolan, men det är först när de fått uppehållstillstånd som de har skolplikt.

Följer ni upp hur det går för barnen?

Ja och än så länge bor de flesta kvar i Nyköping. Några jobbar några går på yrkesinriktade gymnasieutbildningar och ett par stycken har gått vidare till eftergymnasial utbildning.

Vem betalar vad det kostar?

Det gör staten. Nyköpings kommun får ersättning från Migrationsverket för samtliga kostnader.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-02-04
Sidansvarig: Glenn Andersson
Mer info

Rädda barnens hjälptelefon för ensamkommande

Tfn 0200-77 88 20
Öppettider: vardagar kl. 15-18
Språk: engelska, dari och arabiska.
Barnen kan vara anonyma och samtalen är gratis.