Öppen dörr - hyra ut en bostad till nyanlända

Vill du öppna din dörr för någon som tvingats fly från sitt hemland? Efter en tid på Migrationsverkets anläggningboenden får många flyktingar permanent uppehållstillstånd. Då behöver de komma till en egen bostad. Kanske har du en bostad att hyra ut?

Nyanlända flyktingar med permanent uppehållstillstånd behöver bostäder i Nyköpings kommun. Enligt lag (2016:38) ansvarar kommunen för mottagande av vissa nyanlända och är skyldiga att efter anvisning från Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen ordna bostad i kommunen.

Nu söker vi dig som vill hyra ut din bostad till nyanlända med permanent uppehållstillstånd

Är du intresserad av att hyra ut in bostad? Fyll i intresseanmälan för att hyra ut din bostad.

Frågor och svar

För att underlätta för dig i ditt beslut om du vill hyra ut en bostad har vi sammanställt svar på frågor som du kanske ställer dig:

Villkor

Vem är hyrestagare, kommunen eller flyktingen?

Flyktingen själv. Kommunen kommer inte att förmedla några bostäder i andra hand.

Hur förmedlas bostäderna till flyktingarna? Är det kommunen som avgör vem som får vilken bostad?

Kommunen samordnar inkomna erbjudanden från dig som vill hyra ut en bostad. Därefter lämnas erbjudande till de personer eller familjer som har behov av den typen av bostad. Du som hyr ut bestämmer själv vem du vill hyra ut till.

Jag känner mig lite osäker, men vill ändå göra en insats. Är det möjligt att ”testa” att hyra ut under exempelvis en tremånadersperiod?

För att integrationen ska bli så bra som möjligt med sociala kontakter och skolgång behöver de nyanlända flyktingarna ett stadigvarande boende. Även här gäller samma regler som vid all uthyrning av bostäder.

Har kommunen ansvar om hyresgästen missköter sig?

Nej, kommunen har inget ansvar eftersom hyreskontraktet gäller mellan dig som hyr ut och hyresgästen.

Hur går jag tillväga för att säga upp avtalet, om jag skulle vilja det?

Samma regler gäller som vid all uthyrning av bostäder.

Hur ska bostaden vara utrustad?

Bostaden ska vara utrustad med eget kök, badrum och egen ingång. Bostaden behöver inte vara möblerad eller utrustad med till exempel husgeråd.

Varaktighet

Är det möjligt att säga ungefär under hur lång tid varje flykting kommer att stanna?

De flesta nyanlända bor kvar länge i sina bostäder. Om man flyttar beror det oftast på en förändrad arbetssituation eller arbetsbyte.

Kan jag som hyresvärd sätta en tidsbegränsad hyrestid?

Samma regler gäller som vid all uthyrning av bostäder.

Hyran

Förväntas jag hyra ut till en lägre hyra än den marknadsmässiga?

Nej, hyresgästen ska behandlas som alla andra hyresgäster.

Kan jag få garantier för att hyran kommer att betalas?

Som nyanländ får man en regelbunden inkomst i form av en statlig etableringsersättning som bland annat är avsedd att användas till att betala hyra av bostad. Några garantier för att hyran betalas kan kommunen dock inte ge.

Särskilda behov

Har nyanlända flyktingar särskilda behov som jag behöver tänka på?

Generellt gäller att de kan behöva mer information och introduktion i boendet på grund av att de inte kan språket.

Lämna intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan om du är intresserad av att hyra ut din bostad genom Öppen dörr. Obs! Alla frågor markerade med * är obligatoriska.

Antal rum*
Vad ingår i hyran*


Hur fick du kännedom om Öppen dörr?Grupper som kommunen ansvarar för

I Nyköpings kommun finns ett bostadssocialt program som just nu är under revidering. I programmet nämns de grupper som har en särställning vad gäller bostäder, däribland nyanlända.

  • Äldre- och omsorgsboende  
  • Bostäder för personer med funktionsnedsättning
  • Bostäder för övriga äldre      
  • Bostäder för personer med social problematik    
  • Bostäder för hemlösa     
  • Bostäder för nyanlända
  • Bostäder för unga

 Du kan läsa mer om programmet här.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-11
Sidansvarig: Björn Littmarck