Information till dig som söker asyl

Här finns information för dig som söker asyl i Sverige och bor i Nyköpings kommun.

Ensamkommande barn

Ensamkommande barn söker asyl på Migrationsverket och blir anvisade till en kommun. Läs mer om boende för ensamkommande barn i Nyköping.

Vuxna och familjer

Ensamstående vuxna och vuxna med familjer får en plats på ett boende som Migrationsverket ansvarar för. Som vuxen har du också möjlighet att ordna eget boende under asyltiden. Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

Förskola och grundskola

Barn som är 3 år och äldre har rätt att gå i förskola. Barn under 3 år har inte rätt till förskoleplats.

Nyköpings kommun erbjuder barn från årskurs 1 plats i grundskolan. 

Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

 • Ansök om plats i förskola (ålder 3-5 år)
  Kontakta Handläggare förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet på tfn 0155 24 80 60, 
  vardagar kl. 10-12, barnplacering@nykoping.se  Läs mer om Förskola
 • Ansök om plats i förskoleklass (ålder 6 år)
  Gäller från höstterminen det år barnet fyller 6 år. Kontakta Veronica Askbom på 0155 24 87 44. Läs mer om Förskoleklass.
 • Ansök till årskurs 1-6 (ålder 7-12)
  Kontakta Veronica Askbom på 0155 24 87 44. Läs mer om Grundskola.
 • Ansök till årskurs 7-9 (ålder 13-15)
  På Nyköpings högstadium går elever i årskurs 7-9. Kontakta skolassistent Tina Eriksson 0155 24 87 44. Du hittar ansökningsblanketten här. Läs mer om Grundskola.
 • Ansök till gymnasium (ålder 16-19)
  Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar kan välja att genomföra efter avslutad grundskola. Läs mer om Gymnasium.

  På Språkintroduktionen får elever en start i gymnasieskolan. Ansökan hittar du här
  Vid frågor - kontakta Annelie Rosén telefon 0155 24 80 62. 

Sjukvård och tandvård

Du som söker asyl eller saknar ID-handlingar har rätt till akut sjukvård och tandvård. Barn under 18 år, även de som lever gömda, har rätt till vård utan att det kostar något. Läs mer om vård i Sverige.

Behöver du akutvård? ring 112.

För sjukvårdsrådgivning besök 1177.se/newinsweden.

Behöver du sjukvård? Kontakta din närmaste vårdcentral.

Behöver du tandvård? Kontakta folktandvården.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-19
Sidansvarig: Helena Karlsson