Information till dig med uppehållstillstånd

Här finns information för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och bor i Nyköpings kommun.

Hitta boende

När du fått ditt uppehållstillstånd ordnar du ditt boende själv. Sök boende på Botorget eller kontakta någon av hyresvärdarna i kommunen.

Om du har en etableringsplan kontakta Arbetsförmedlingen. Läs mer om etablering av vissa nyanlända.

Om du inte kan ordna eget boende själv kontakta Migrationsverket.

Hitta arbete

Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig att hitta ett arbete. Läs mer om etablering av nyanlända.

Starta eget företag

Har du haft företag i ditt hemland och vill starta ett här i Sverige? Har du en företagsidé? Kontakta NyföretagarCentrum i Nyköping. Där kan du få gå en Starta eget kurs helt gratis, få rådgivning och lära dig om svensk företagskultur. Under 2016 finns Starta eget kurser på lättare svenska för dig som är ny i Sverige. Kursen är 30 timmar och pågår 1-2 veckor.

För dig som är arbetskraftsinvandrare

EU-medborgare kan arbeta i Sverige utan arbetstillstånd. Kommer du från ett land utanför EU behöver du ett arbetstillstånd. Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

Försäkringskassa

Du som nyanländ kan ha rätt till etableringstillägg och bostadsersättning. Läs mer på Försäkringskassans webbplats. 

Skola och utbildning

Här finns information för nyanlända om den svenska skolan.

 • Ansök om plats i förskola (ålder 1-5 år)
  Kontakta Handläggare förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet på tfn 0155 24 80 60, 
  vardagar kl. 10-12, barnplacering@nykoping.se. Läs mer om Förskola
 • Ansök om plats i förskoleklass (ålder 6 år)
  Gäller från höstterminen det år barnet fyller 6 år. Läs mer om Förskoleklass.
 • Ansök till årskurs 1-6 (ålder 7-12 år)
  Kontakta Veronica Askbom på tfn 0155 24 87 44. Läs mer om Grundskola.
 • Ansök till årskurs 7-9 (ålder 13-15 år)
  På Nyköpings högstadium går elever i årskurs 7-9. Kontakta skolassistent Tina Eriksson på tfn 073 773 79 27. Du hittar ansökningsblanketten här. Läs mer om Grundskola.
 • Ansök till gymnasium (ålder 16-19)
  Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar kan välja att genomföra efter avslutad grundskola. Läs mer om Gymnasium.

  På Språkintroduktionen får elever en start i gymnasieskolan. Ansökan hittar du här
  Vid frågor - kontakta Annelie Rosén tfn 0155 24 80 62. 
 • Ansök till SFI - vuxenutbildning (20 år och uppåt)
  Utbildningen ger vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket .Utbildning i svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning. Läs mer om SFI.

  Behörighet: 
  Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare på Campus Nyköping har du som saknar grundläggande kunskaper i svenska och:
  - är skriven i Nyköpings kommun
  - har ett fullständigt personnummer
  - har fyllt 20 år

Sjukvård och tandvård

Du som har uppehållstillstånd har rätt till vård på samma sätt som svenska medborgare. Läs mer om vård av utländska patienter.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-19
Sidansvarig: Helena Karlsson