Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Vårdplanering

När du blir utskriven från en behandling vid till exempel ett sjukhus och har någon form av fortsatt behov av vård och omsorg görs en vårdplanering tillsammans med dig.

På vårdplaneringen överlämnas den information som behövs för att du ska få en bra omvårdnad hemma. Därefter bedöms vilka insatser som behövs utifrån ditt omvårdnadsbehov. Vårdplaneringen är oerhört viktig eftersom det är utifrån den som ditt fortsatta stöd och hjälp planeras. 

Vid vårdplaneringen ska en biståndshandläggare från kommunen delta tillsammans med berörd personal från sjukhuset. Vid behov deltar även sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-10-21
Sidansvarig: Jenny Thorell