Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Rehabilitering och hjälpmedel

När man blir äldre eller har en funktionsnedsättning kan man behöva få rehabilitering eller olika hjälpmedel. Rehabilitering innebär att du tränar upp olika funktioner eller förmågor efter en skada eller sjukdom. Rehabiliteringen kan ske både på sjukhuset eller i ditt eget hem.

Personliga hjälpmedel kan du få både från kommunen och från landstinget. Hjälpmedlet provas ut av arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Rehabilitering i hemmet

Det är arbetsterapeuter och sjukgymnaster som arbetar med rehabilitering i hemmet. Arbetsterapeuten ger råd om hjälpmedel, bedömer behov, ordinerar och provar ut hjälpmedel till exempel rullstolar. Om miljön behöver förändras hemma hos dig till följd av långvarigt funktionshinder, så kallad bostadsanpassning, kan du kontakta arbetsterapeuten för bedömning av lämpliga åtgärder.

Sjukgymnasten ansvarar för träning, sjukgymnastik, rådgivning och utprovning av gånghjälpmedel till exempel rollatorer. Träning och behandling utförs framförallt av hemtjänstpersonal men närstående kan också instrueras för att kunna hjälpa till.

Lämna tillbaka hjälpmedel

Hjälpmedel ska lämnas tillbaka när du inte behöver det längre, inom avtalad tid, eller om du flyttar utomlands. Så här gör du.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2015-09-08
Sidansvarig: Susanne Karlsson