Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

God man ensamkommande barn

Här finns information för dig som är god man för ensamkommande barn.

Uppdraget innebär att du tar en del i rollen som förälder för barnet, hjälper till med ekonomin, bevakar barnets juridiska rättigheter, sköter kontakterna med skolan, boendet och med barnets juridiska ombud.

Också den sociala biten är viktig, stötta barnet och se till att han eller hon har det så bra som möjligt här. När barnet fyller 18 år tar godmanskapet slut automatiskt. Under hösten 2015 har gode män för ensamkommande barn bildat en förening som ska främja barnens möjligheter att få tillgång till skilda fritidsaktiviter. Ytterligare information: Presentation av Nyckeln

SKL:s webbutbildning för gode män till ensamkommande

Förändrad ersättning

Överförmyndarnämnden har beslutat om förändrad ersättning för gode män till ensamkommande. Kortfattat innebär det att det blir en fast ersättning (baserad på schablon) som betalas ut en gång i månaden eller per kvartal. Det börjar gälla från 1 januari 2018. 

Stödet som barnet får förutom god man:

 • Juridiskt ombud som hjälper barnet med uppehållstillstånd
 • Boende
 • Skola (erbjuds plats i skolan men har inte skolplikt)

Det du behöver lämna in till Överförmyndarkontoret

 1. Lämna in tillgångsförteckning när du startar uppdraget. Se blankett nedan.
 2. Lämna in arvodesräkning helst varje månad dock längs varje kvartal. Se blankett nedan.
 3. Redogörelse för det ni gjort under året. En gång per år. Vi skickar ut blanketten "Redogörelse för genomförda insatser" till dig i slutet av januari.

Vanliga frågor & svar

 1. Jag är ny på uppdraget - hur börjar jag?
  Följ checlistan som du hittar nedan.
 2. Hur gör jag för att boka tolk?
  Behöver du boka tolk till första mötet med barnet - kontakta oss på Överförmyndarkontoret. Behövs tolk i skolan är det skolan som bokar tolken. Boendet bokar tolk om det behövs där.
 3. Hur gör jag om barnet avviker (försvinner)?
  Anmäl försvinnandet till polisen, Migrationsverket och Överförmyndarkontoret.
 4. Hur ansöker jag om plats på gymnasiet?
  Språkintroduktion på Nyköpings gymnasium är till för elever som är nyanlända i Sverige och är mellan 16 och 20 år. Mer information och ansökningsblankett.
 5. Vad ska jag göra när barnet fått uppehållstillstånd?
  Anmäl det till Överförmyndarkontoret och Skatteverket.

Uppgifter att göra och blanketter

God man för ensamkommande barn

I blanketten Checklista hittar du allt du behöver tänka på som god man till ett ensamkommande barn.

När du börjar ditt uppdrag ska du göra en sammanställning över barnets samlade tillgångar och skulder. Använd blanketten Tillgångsförteckning.

När du ska begära ditt arvode - använd blanketten Arvodesräkning. Uppge vilken period arvodet avser.

En gång per år ska du redogöra vad du gjort som god man. Använd blanketten Redogörelse genomförda insatser.

Adress

Telefon

E-post

Webbplats

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-16
Sidansvarig: Susanne Tenghed