Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Stöd enligt LSS

LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och är en rättighetslag som ska garantera goda levnadsvillkor för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar.

Lagen gäller för:

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder som beror på yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service.

Insatser som omfattas av LSS är:

Individuell plan

Du som blivit beviljad insatser kan, om du vill, ansöka om att en individuell plan skrivs för dig. Planen ger en översiktsbild av dina insatser och det ansvar som inblandade myndigheter har. Du avgör själv vad som ska tas upp i planen och vilka som ska delta när den skrivs.

Faktablad Individuell plan

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2015-08-06
Sidansvarig: Malin Lindén