Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

FiA-verksamheten

I kommunen pågår arbete med att introducera och integrera fler personer med funktionsnedsättning på arbetsplatser i samhället. Det görs inom FiA-verksamheten.

FiA står för Fungera i Arbetslivet och innebär att personer som vill och kan ta del av arbetsmarknaden ska få möjlighet till det.

Du som ansökt och blivit beviljad daglig verksamhet eller sysselsättning kommer att delta i någon av FiA-verksamheterna. Vilken det blir beror på dina egna önskemål och förmågor. Det finns tre nivåer - basgrupp, företagsintegrerad grupp och företagsintegrerad plats.

Passagen

Till Passagen kommer alla som fått beslut om daglig verksamhet eller sysselsättning. Passagen är en mottagnings-, utrednings- och placeringsfunktion. Målet är att hitta en meningsfull sysselsättning till dig.

Basgrupp

Du arbetar tillsammans med andra i en grupp med stöd från arbetshandledare. Arbetsplatsen bedrivs i en lokal inom FiA-verksamheternas basgrupper. Dina personliga önskemål och förutsättningar sätts i fokus - vad vill du göra och vad kan du göra?

Företagsintegrerad grupp

Du arbetar tillsammans med flera deltagare med stöd av arbetshandledare från FiA. Du deltar i en grupp som arbetar på en arbetsplats utanför FiA, på ett privat företag, i en förening eller i offentlig verksamhet. I Nyköping finns arbetsplatser inom Frischenfeldt fastigheter, Nyköpings folkhögskola, Hotell Kompaniet, Willys och olika verksamheter inom Nyköpings kommun till exempel på äldreboendet Mariebergsgården och Forsgränd 12. Läs mer om arbete i företagsintegrerad grupp.  

Företagsintegrerad plats

Du arbetar efter egna förutsättningar integrerat på en arbetsplats på ett privat företag, i en förening eller i offentlig verksamhet med stöd från en kontaktperson som är anställd av företaget. Du tillhör fortfarande FiA-verksamheten och får stöd och ersättning från kommunen. Du får ingen lön från arbetsgivaren. I Nyköping finns integrerade platser inom bland annat; förskola, vaktmästeri, skolmatsal, affär, vård och omsorg, sophantering och byggarbete.

Slussen

Slussen är en verksamhet för dig med psykisk funktionsnedsättning, högfungerande autism eller ADHD och fungerar som en sluss ut till egna studier eller arbete enligt metoden IPS (Individual Placement and Support). Du får stöd och hjälp med att skaffa ett arbete utifrån dina intressen, önskemål och kunskaper. Målet är att hitta en anställning som passar dig.

Uppföljning

När du varit på din FiA-verksamhet i sex veckor görs en avstämning för att se till att allt fungerar som det ska. Därefter görs uppföljningar regelbundet.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-11-02
Sidansvarig: Disa Heed
Mer info

Arbetsgivare/företag

Är du intresserad av att ta emot en grupp eller enskild person från FiA? Läs mer om FiA för dig som arbetsgivare i vårt faktablad.