Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Daglig verksamhet och sysselsättning

Det finns olika former av sysselsättning för dig som har en funktionsnedsättning. En form kallas daglig verksamhet och är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Sysselsättning kallas en annan insats, enligt socialtjänstlagen (SoL).

Tillgång till arbetsmarknaden genom FiA

Du som börjar med daglig verksamhet eller sysselsättning kommer att ingå i någon av FiA-verksamheterna. FiA står för Fungera i Arbetslivet och innebär att du som vill och kan arbeta ska kunna göra det på olika arbetsplatser i samhället. Arbetsplatserna har varierande inriktning och vilken det blir beror på dina egna önskemål och förmågor.

Studiebesök

Du som är intresserad av daglig verksamhet eller sysselsättning är välkommen på ett studiebesök. Ring till Disa Heed,
enhetschef, tfn 0155-24 85 22 eller Anders Carlsson, enhetschef, tfn 0155-24 86 46 för att boka tid.

Så här ansöker du

Du ansöker om daglig verksamhet eller sysselsättning genom att ta kontakt med kommunens handläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas ansökan och du får ett beslut.

Även du som är anhörig till en person med funktionsnedsättning kan kontakta handläggare.

Pdf ikon Ansökningsblankett för ansökan enligt SoL

Pdf ikon Ansökningsblankett för ansökan enligt LSS

Arbetsdagen på FiA

Du som deltar i FiA-verksamheterna har tillgång till en arbetshandledare som kan vara med på arbetsplatsen och se till att du får det stöd du behöver.

Arbetstiden är dagtid måndag till och med fredag.

Du får inte någon lön för jobbet på FiA-verksamheterna. Förutom din vanliga ersättning från Försäkringskassan får du en skattefri så kallad habiliteringsersättning på 7 kronor i timmen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-16
Sidansvarig: Disa Heed