Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Boendestöd

Boendestöd underlättar det dagliga livet för dig med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Boendestöd kan du få där du är bosatt, till exempel hemma hos dina föräldrar eller i egen lägenhet.

Vad är boendestöd?

Boendestöd handlar främst om motivation och stöd. Det liknar coachning. Boendestödjaren kommer hem till dig och kan stötta dig i att planera och strukturera din vardag samt vara ett stöd för dig i praktiska vardagssysslor.

Boendestödjarens uppgift är att stödja dig med det du inte kan eller tycker är svårt att göra. Målet är att du så småningom ska klara av att bo självständigt utan stöd.

Några exempel på vad boendestöd kan vara:

  • Stöd när du sköter hushållets sysslor, till exempel städning, tvätt, handla och att laga mat.
  • Stöd när du stiger upp och går till sängs eller när du ska äta, duscha och byta kläder.
  • Stöd i att bygga upp sociala kontakter.
  • Stöd när du ska besöka läkare eller olika myndigheter.

Boendestödet anpassas efter dina behov och kan variera från stöd någon gång per vecka till flera gånger om dagen. Boendestödjarna arbetar alltid för att du ska utvecklas personligt och socialt.

Vem kan få boendestöd?

Du som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och behöver stöd för att klara vardagen kan ansöka om boendestöd.

Vad kostar boendestöd?

Kostnaden grundar sig på din inkomst och gällande maxtaxa. Läs mer om avgifter.

Ansökan

Du ansöker genom att ta kontakt med kommunens handläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov. Handläggaren gör en bedömning och fattar ett beslut som skickas till dig med posten. Handläggaren kan hjälpa dig med ansökan. Fyll gärna i en ansökningsblankett innan du kontaktar oss.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-06-23
Sidansvarig: Stefan Gjuse