Funktionsnedsättning

Du som har en fysisk, psykisk eller begåvningsmässig funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt ta del av samhället.

Vi erbjuder stöd till dig som behöver särskild hjälp på grund av någon funktionsnedsättning. Våra handläggare bedömer vilket behov av stöd och omsorg du behöver för att kunna bo, arbeta eller studera. Stödet och tjänsterna kallas insatser. Insatserna är individuellt anpassade efter dina egna förutsättningar och behov.

Brukare och personal som skrattarLagar reglerar insatserna

Det är till stor del lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) som reglerar insatserna. Socialstyrelsen har ansvar för att följa upp så att lagarna efterföljs inom kommunens verksamhet.

Det politiska ansvaret för omsorgen om personer med funktionsnedsättning i Nyköpings kommun ligger hos Vård- och omsorgsnämnden.

Vad kostar insatserna?

Insatser enligt LSS är oftast kostnadsfria. Du betalar själv för hyran av lägenhet, mat, aktiviteter med mera.

För insatser enligt SoL betalas avgift enligt kommunens taxa. Läs mer om hur avgiften för insatser räknas fram.

Frågor och svar

Vanliga frågor om stödet till personer med funktionsnedsättning.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-22
Sidansvarig: Ewa Karlzon