Våra webbplatser
Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Våld och övergrepp

Du har rätt att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt. Som barn är man beroende av att de vuxna i ens närhet skyddar och tar hand om en på ett sätt som gör att man kan utvecklas på ett bra sätt. Det kan gälla allt ifrån känslomässigt stöd till att man får mat och rena kläder.

Sedan 1979 är det förbjudet i Sverige för vuxna, även föräldrar, att slå barn. Ändå händer det att föräldrar eller andra vuxna skadar barn. Det kan vara att man blir slagen, sparkad, nypt eller skadad på annat sätt, så kallad fysisk misshandel.

Vuxna får inte heller hota, ge orimliga straff, vara elaka eller kränka barn på olika sätt. Då kallas det psykisk misshandel. Vuxna får heller inte låsa in barn.

Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som sker mot någons vilja.

Om du själv blir misshandlad är det viktigt att berätta det för en vuxen som du litar på. Det kan till exempel vara en förälder, släkting, lärare, skolkurator eller någon annan vuxen som du litar på.

Det är också viktigt att berätta för en vuxen om man vet eller misstänker att en kompis har blivit utsatt.

Man kan även bli hotad eller vara med om att vuxna eller syskon använder våld mot någon annan i familjen.

Om man inte blir trodd är det viktigt att fortsätta berätta tills man blir tagen på allvar, och vända sig till en annan vuxen om den som man först berättade för inte tar en på allvar.

Om man som vuxen misstänker eller vet att ett barn far illa kan man vända sig till socialtjänsten i kommunen och göra en anmälan.

Läs mer om våld och övergrepp på 1177 Vårdguiden.

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp ring 112.

Akutmottagningar i Sörmland

Få hjälp hos

Elevhälsan, skolsköterskan, kurator, rektor eller någon annan som jobbar på din skola 

Cumulus - för dig som har upplevt att en förälder utövar våld mot den andra

Fredman - stöd till dig som utövar våld

Mejram - stöd till dig som är utsatt för våld 

Barn- och ungdomsenheten

Barn- och ungdomsmottagning

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP)

För ungdomar 13 till 20 år (tjejer) och 23 år (killar): Ungdomsmottagningen i Nyköping (NUM)

Är du vuxen, över 18 år, vänd dig till din vårdcentral.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2015-06-22
Sidansvarig: Helena Vesterlund