Våra webbplatser
Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Kris i livet

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet.

Det finns många olika händelser och situationer i livet som kan leda till att man hamnar i kris. Ibland kan krisen komma smygande. Det kan vara saker som man levt med under en tid som utlöser krisen, till exempel ekonomiska problem, arbetslöshet, en skilsmässa eller en sjukdom.

Andra händelser i livet kommer mer plötsligt och oväntat. Det kan till exempel vara  en svår olycka, ett rån, ett överfall, ett dödsfall, en naturkatastrof eller en våldtäkt.

Läs mer om att hamna i kris på 1177 Vårdguiden.

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp ring 112

Få hjälp hos

Elevhälsan, skolsköterskan, kurator, rektor eller annan personal som jobbar på din skola

Elevhälsan och resursteamet

Barn- och ungdomsenheten

För barn 0-6 år: Barnavårdscentralen (BVC)

För barn och unga 6-18 år: Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP)

För ungdomar 13 till 20 år (tjejer) och 23 år (killar): Ungdomsmottagningen i Nyköping (NUM)

Är du vuxen, över 18 år, vänd dig till din vårdcentral.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2015-06-22
Sidansvarig: Helena Vesterlund