Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Familjestöd

Familjestöd är ett personligt stöd till dig och din familj som under en längre eller kortare tid behöver hjälp att reda ut era problem för klara av vardagen. Det kan liknas vid coachning där ni får hjälp att hitta rutiner och struktur i det dagliga livet.

Det huvudsakliga syftet är att stärka er föräldrar i ert föräldraskap. Vi jobbar också direkt med tonåringarna i familjerna. Gemensamt är att vi stimulerar det som ni i familjen är bra på och samtidigt försöker hitta lösningar på det som inte fungerar så bra. Familjestöd är frivilligt och kostnadsfritt.

Vi jobbar tillsammans med med ungdomsstödjarna som är ett socialt stöd för ungdomar från 10 upp till 20 år och för deras föräldrar och andra vuxna i deras närhet.

Råd och stödsamtal

Kanske behöver du prata med någon när relationerna hemma inte är de bästa. Det kostar inget att prata med oss och vi har sekretess.
Ring mottagningsgruppen på Barn- och ungdomsenheten,
tfn vx 0155-24 80 00.

Aktivt samarbete med familjen

Familjestöd bygger på ett aktivt och ömsesidigt samarbete mellan er i familjen och familjestödjarna. Stödet ska alltså inte ses som någon avlastning utan handlar om att vi tillsammans jobbar för att stärka familjen.

När familjen inte fungerar

Barn- och ungdomsenheten erbjuder samtal och stöd i olika former till dig som förälder när relationerna hemma inte är de bästa. Vi hjälper dig att få kommunikationen att fungera med dina tonåringar.

Familjestöd barn 0-12 år

Du kan få familjestöd om du har barn i åldrarna 0-12 år. Dina bekymmer kan till exempel  handla om 

  • svårigheter att förstå ditt barn,
  • vardagsrutiner eller
  • konflikter i familjen.

Till största delen är familjestödjarnas arbete förlagt hemma hos dig och din familj. Arbetet kan handla om samtal eller att familjestödjaren finns med i vardagssituationer då bekymmer uppstår och då kan visa på och stärka det positiva som finns.

Familjestöd ungdomar 13-20 år

Om ni är en familj med ungdomar och är i behov av stöd i er sociala situation kan ni få hjälp av en familjestödjare. Familjestödjarna stöttar både ungdomen och resten av familjen och jobbar med att förbättra ert samspel. Det kan handla om problem med

  • relationer inom familjen,
  • missbruk, kriminalitet,
  • ilska, inåtvändhet eller
  • att ungdomen har svårigheter i skolan

Ansökan

Är du förälder eller ungdom och känner att du behöver hjälp är du välkommen att kontakta mottagningsgruppen på Barn- och ungdomsenheten, tfn vx 0155-24 80 00.

Tillsammans går vi igenom er situation och du kan ansöka om familjestöd. Därefter prövas ansökan och du får ett beslut på om du beviljats insatsen eller inte. 

HBT-certifierning

Familjestöd är en HBT-certifierad verksamhet.

Personalen har utbildats av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

 

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-07
Sidansvarig: Mari Harryson