Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Adoption

Om du vill adoptera ett barn ska du kontakta familjerättsenheten. Vi utreder adoptionsärenden på uppdrag av tingsrätten. Adoptioner kan vara inhemska eller internationella; det senare är vanligast.

För att du ska få adoptera ett barn krävs först beslut om medgivande från Socialnämnden inom kommunen. När barnet kommit fattar tingsrätten det slutgiltiga beslutet om tillstånd att adoptera.

Hur går en adoption till?

Du som vill adoptera börjar med att kontakta familjerättsenheten. En ansökan görs och sedan en så kallad medgivandeutredning. Familjerättsenheten genomför medgivandeutredningen som ska visa om ni som föräldrar har förutsättningar att erbjuda barnet en fullgod uppväxtmiljö.

Medgivandeutredningen pågår i cirka sex månader och innebär normalt sju träffar inklusive en djupintervju. När utredningen är klar lämnas den till Socialnämnden.

För att ta emot ett utländskt barn krävs ett beslut om medgivande från nämnden. När barnet väl kommit till Sverige ansöker ni om att få adoptera barnet hos tingsrätten. Tingsrätten begär ett yttrande från Socialnämnden.

Rapporter till ursprungslandet

Efter att adoptionen genomförts kontaktar du familjerättsenheten som gör uppföljningsrapporter till barnets ursprungsland.

Föräldrautbildning

Som blivande föräldrarna deltar du i en föräldrautbildning, som är obligatorisk och ska ha påbörjats innan medgivandeutredningen kan starta. Kursen drivs som en studiecirkel och innefattar sju träffar på kvällstid.

Mer information

Du är välkommen att kontakta familjerättsenheten för mer information och ansökningshandlingar.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-03-30
Sidansvarig: Gabriel Billing